fundusze unijne

Zbliża się kolejne rozdanie

Nie ma jeszcze ustalonych konkretnych zasad ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych, które mają być rozdzielane w latach 2007 – 2013 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na razie wiadomo tylko na jakie rodzaje dofinansowania będą mogli liczyć przedsiębiorcy. Planuje…
Więcej

Więcej pieniędzy na ochronę środowiska

Wczoraj rząd przesądził o podziale 60 mld euro z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 – zarówno między regiony, jak i poszczególne programy wydatkowania unijnej pomocy. Rada Ministrów przyjęła 3 dokumenty dotyczące rozdziału funduszy w najbliższych 5 latach: Narodową Strategię Spójności…
Więcej

Szansa na dodatkowe środki dla przedsiębiorstw w regionach

Władze centralne dokonały ostatecznego podziału tzw. krajowej rezerwy wykonania. Jest szansa, że część tych pieniędzy trafi do przedsiębiorców także w ramach programów wojewódzkich. Krajowa rezerwa wykonania to specjalna pula środków wydzielona z ogółu funduszy europejskich, jakie dostała Polska na lata…
Więcej

Mniej czasu na walkę z wykluczeniem cyfrowym

Tylko do 15 października Władza Wdrażająca Programy Europejskie przyjmuje wnioski w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” programu „Innowacyjna gospodarka”. Początkowo termin upływał 29 października. Skrócony został czas, w którym jednostki samorządu terytorialnego lub ich konsorcja, w tym…
Więcej