fundusze strukturalne

Zbliża się kolejne rozdanie

Nie ma jeszcze ustalonych konkretnych zasad ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych, które mają być rozdzielane w latach 2007 – 2013 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na razie wiadomo tylko na jakie rodzaje dofinansowania będą mogli liczyć przedsiębiorcy. Planuje…
Więcej

Kiedy od środków pomocowych trzeba zapłacić podatek

Dotacje z funduszu Phare są przychodem przedsiębiorcy zwolnionym z podatku dochodowego (jako środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej). Natomiast środki pochodzące z funduszy strukturalnych nie korzystają z tego zwolnienia, ale za to – jeśli służą sfinansowaniu inwestycji – nie stanowią przychodu…
Więcej

Samorządy podzielą siedem miliardów euro

W ramach budżetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) przeznaczone jest 9 mld euro. 70 proc. tej sumy przeznaczone zostanie na szkolenia dla przedsiębiorców, podnoszenie kwalifikacji pracowników i bezrobotnych, przekwalifikowanie rolników. Te środki będą dzielone przez 16 samorządów wojewódzkich. Natomiast 30…
Więcej

Słabe zainteresowanie firm

Pieniądze pozyskiwane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemu bezrobocia. Są one przeznaczane głównie na kursy języków obcych, studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia zawodowe. W różnego rodzaju programach edukacyjnych dotyczących…
Więcej

Pomogą nie tylko w uzyskaniu pieniędzy

Na terenie całej Polski działają punkty konsultacyjne, bezpłatnie pomagających właścicielom mikro-, małych i średnich firm. Niedawno ich liczba powiększyła się z około stu o trzydzieści nowych. Ich działalność jest obecnie współfinansowana z funduszu strukturalnego. Pomoc punktów konsultacyjnych adresowana jest do…
Więcej

Dotacje inwestycyjne dla firm z funduszy strukturalnych

Dotacja jest ważnym elementem przy finansowaniu inwestycji. Osoby zainteresowane dotacją dla swojej firmy często stoją przed problemem: gdzie szukać , jak aplikować, jakich błędów unikać. Aktualnie jest tyle programów pomocowych z funduszy unijnych, że poszukiwanie precyzyjnych odpowiedzi zajmuje bardzo dużo…
Więcej

Polska dostanie w tym roku ponad 15 mld zł z funduszy unijnych

Ten rok może być rekordowy pod względem wartości środków, które zostaną wypłacone beneficjentom unijnej pomocy – prognozuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Może to być nawet ponad 15 mld zł. Dzięki temu Polska wykorzysta około 80 proc. wszystkich pieniędzy, które dostaliśmy od…
Więcej