fundusze strukturalne

Kiedy od środków pomocowych trzeba zapłacić podatek

Dotacje z funduszu Phare są przychodem przedsiębiorcy zwolnionym z podatku dochodowego (jako środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej). Natomiast środki pochodzące z funduszy strukturalnych nie korzystają z tego zwolnienia, ale za to – jeśli służą sfinansowaniu inwestycji – nie stanowią przychodu…
Więcej

Samorządy podzielą siedem miliardów euro

W ramach budżetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) przeznaczone jest 9 mld euro. 70 proc. tej sumy przeznaczone zostanie na szkolenia dla przedsiębiorców, podnoszenie kwalifikacji pracowników i bezrobotnych, przekwalifikowanie rolników. Te środki będą dzielone przez 16 samorządów wojewódzkich. Natomiast 30…
Więcej

Słabe zainteresowanie firm

Pieniądze pozyskiwane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemu bezrobocia. Są one przeznaczane głównie na kursy języków obcych, studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia zawodowe. W różnego rodzaju programach edukacyjnych dotyczących…
Więcej

Pomogą nie tylko w uzyskaniu pieniędzy

Na terenie całej Polski działają punkty konsultacyjne, bezpłatnie pomagających właścicielom mikro-, małych i średnich firm. Niedawno ich liczba powiększyła się z około stu o trzydzieści nowych. Ich działalność jest obecnie współfinansowana z funduszu strukturalnego. Pomoc punktów konsultacyjnych adresowana jest do…
Więcej

Dotacje inwestycyjne dla firm z funduszy strukturalnych

Dotacja jest ważnym elementem przy finansowaniu inwestycji. Osoby zainteresowane dotacją dla swojej firmy często stoją przed problemem: gdzie szukać , jak aplikować, jakich błędów unikać. Aktualnie jest tyle programów pomocowych z funduszy unijnych, że poszukiwanie precyzyjnych odpowiedzi zajmuje bardzo dużo…
Więcej

Polska dostanie w tym roku ponad 15 mld zł z funduszy unijnych

Ten rok może być rekordowy pod względem wartości środków, które zostaną wypłacone beneficjentom unijnej pomocy – prognozuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Może to być nawet ponad 15 mld zł. Dzięki temu Polska wykorzysta około 80 proc. wszystkich pieniędzy, które dostaliśmy od…
Więcej

Zbliża się kolejne rozdanie

Nie ma jeszcze ustalonych konkretnych zasad ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych, które mają być rozdzielane w latach 2007 – 2013 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na razie wiadomo tylko na jakie rodzaje dofinansowania będą mogli liczyć przedsiębiorcy. Planuje…
Więcej