Fundusz Pracy

Kto i za kogo zobowiązany jest płacić na fundusze

Fundusz Pracy jest opłacany przez pracodawców zatrudniających osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jeśli w przeliczeniu na miesiąc zarabiają one przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Natomiast wpłaty na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zawsze są obowiązkowe. Fundusz Pracy finansuje działania państwa w zakresie…
Więcej

Odebrać ministrowi finansów pieniądze na walkę z bezrobociem

Związki i pracodawcy wspólnie postulują: odebrać ministrowi finansów pieniądze na walkę z bezrobociem – donosi Rzeczpospolita. Precedensowe porozumienie pracodawców i związków zawodowych to wyzwanie rzucone ministrowi finansów. Organizacje domagają się prawa do współdecydowania o losach pieniędzy zgromadzonych w ramach Funduszu…
Więcej

Składki z funduszu pracy przeznaczymy na szkolenia

Firmy chcą same odkładać i wydawać pieniądze na podnoszenie kwalifikacji załóg. Kto założy fundusz szkoleniowy, wpłaci mniej na fundusz pracy. Partnerzy z Komisji Trójstronnej pracują nad zmianą zasad dystrybucji pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. – Obecny model funkcjonowania funduszu…
Więcej