fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Wniosek o świadczenie zanieś do biura terenowego funduszu

Upadł twój szef pochodzący z Belgii? Sam musisz zadbać o swoje, złóż więc wniosek do funduszu o świadczenie z racji zaległych pensji. Wnioski do funduszu zainteresowani składają na odpowiednich formularzach. Ich wzory określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 18…
Więcej

Ekwiwalent urlopowy wraca do łask

Od 1 października w katalogu roszczeń zaspokajanych z funduszu znajdą się ponownie ekwiwalent za urlop i odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia oraz niektóre dodatki wyrównawcze. Zainteresowani dostaną za to rekompensaty za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności…
Więcej

Polskie załogi obcych firm pod ochroną

Bankructwo pracodawcy już wkrótce nie będzie oznaczać czarnego scenariusza dla osób zatrudnionych przez zakłady z Unii Europejskiej. Odzyskają oni zaległe pensje dzięki Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będzie to możliwe, gdyż w życie wejdzie ustawa z 13 lipca 2006 r. o…
Więcej

Kto i za kogo zobowiązany jest płacić na fundusze

Fundusz Pracy jest opłacany przez pracodawców zatrudniających osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jeśli w przeliczeniu na miesiąc zarabiają one przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Natomiast wpłaty na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zawsze są obowiązkowe. Fundusz Pracy finansuje działania państwa w zakresie…
Więcej

Pomoc dla firm w tarapatach

Pracodawcy domagają się przywrócenia możliwości udzielania pożyczek ze środków Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) firmom z przejściowymi kłopotami finansowymi. W odpowiedzi rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy 23 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Obecnie rząd…
Więcej

Po macierzyńskim pewny zasiłek dla bezrobotnej

Okres zatrudnienia pracownika po urlopie macierzyńskim urząd pracy wlicza do stażu, od którego zależy prawo do świadczenia dla bezrobotnego. Od 1 stycznia 2009 pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników,…
Więcej

Fundusz będzie mógł rozłożyć rozłożyć dług na raty

Pracodawca, za którego Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacił świadczenia załogi, może liczyć na porozumienie dotyczące spłaty tego długu. Dziś wchodzą w życie zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowe przepisy pozwolą na wypłacenie świadczeń z…
Więcej

Ile dostaniesz, gdy stracisz pracę

Jeśli firma ogłosiła upadłość lub jest niewypłacalna, i nie udało ci się odzyskać twoich zarobków – nic straconego. Pieniądze możesz odzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Masz szansę dostać nawet więcej niż do tej pory, bo od października zmieniły się…
Więcej

Pracownicy bankruta dostaną więcej

Od 1 października obowiązuje ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Istotnie zmienia ona zasady działania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wypłaty niektórych świadczeń. Od ostatniej niedzieli niektórzy pracodawcy utracili zwolnienia w opłacaniu…
Więcej