europejski tytuł egzekucyjny

Orzeczenie na pół kontynentu

Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych to stosunkowo nowy instrument w obrocie gospodarczym. Jest to orzeczenie wydawane w niektórych sprawach przez sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Aby nabrało charakteru wiążącego, trzeba do niego dołączyć odpowiednie potwierdzenie sądowe. Wykonania takiego orzeczenia…
Więcej