Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Co ma podatnik z europejskich wyroków

W sporach z organami podatkowymi polscy podatnicy mogą powoływać się na korzystne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Krajowe organy podatkowe są zobowiązane do uwzględniania wyroków ETS na każdym etapie postępowania. Sądy krajowe także powinny orzekać zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału, natomiast…
Więcej

Przejęcie za udziały bez opodatkowania

Państwo członkowskie UE nie może pobierać podatku kapitałowego od połączenia spółek, gdy spółka córka przejmuje spółkę matkę. Istotne jest tylko, aby oba podmioty miały siedziby na terytorium Wspólnoty. Orzeczenie tej treści wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie włoskiej spółki. Jest…
Więcej

Sąd nie może dyskryminować obcych spółek

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż przepisy prawa krajowego, które co do zasady odmawiają wpisu do rejestru handlowego połączenia spółek mających siedziby w różnych państwach członkowskich, są sprzeczne z zasadą swobody przedsiębiorczości. Dziś prawo wspólnotowe reguluje tylko kwestie łączenia spółek akcyjnych…
Więcej