Europejski Fundusz Społeczny

Firma Invictus uruchamia projekt Homo Projectus – dofinansowanych szkoleń dla menedżerów z terenu Dolnego Śląska

Firma szkoleniowa Invictus uruchamia kolejny projekt pod nazwą „Homo Projectus – doskonalenie kompetencji kadr w zakresie zarządzania projektami”.  Projekt szkoleniowy jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest wzbogacenie wiedzy i rozwój umiejętności pracowników oraz kadry menedżerskiej dużych,…
Więcej

Macrologic – projekt szkoleniowy za 800 tys. zł

Wspólny projekt Macrologic i Wyższej Hanzeatyckiej Szkołą Zrządzania WHSZ uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt otrzyma wsparcie w wysokości ok. 800 tys. zł. W konkursie projekt Macrologic i WHSZ zajął I miejsce na…
Więcej

Rodzaj zabezpieczenia zależy od urzędu

Zasadą jest, że przedsiębiorca lub osoba bezrobotna planująca podjecie działalności gospodarczej otrzyma pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod warunkiem że wcześniej złoży odpowiednie zabezpieczenie. O tym jednak, jakie ma być to zabezpieczenie, zadecyduje urząd pracy albo urząd marszałkowski. Problem zabezpieczeń…
Więcej