Europejski system ekozarządzania i audytu EMAS.

Działalność gospodarcza obok pożądanych celów niejednokrotnie prowadzi do degradacji środowiska. Kraje członkowskie Unii Europejskiej podjęły starania o formalne uregulowania kwestii ochrony środowiska w procesach gospodarczych. Komisja Europejska w 1993 r. wydała regulację dotyczącą dobrowolnego udziału przedsiębiorstw w Programie Ekozarządzania i…
Więcej

#MPR#EKO CYKL Organizacja Odzysku S.A. pionierem we wdrażaniu EMAS w branży

W dniach 4-6 września 2008 roku Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., wiodąca na rynku organizacja odzysku, przeszła pomyślnie proces weryfikacji środowiskowej EMAS. Kończy tym samym proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz z wymogami Rozporządzenia (WE)…
Więcej