ekologia

Sposoby na finansowanie inwestycji proekologicznych w gminie

W całym kraju m.in. dla samorządów na przedsięwzięcia ekologiczne będzie przeznaczony około 16 mld euro. Największe środki dostępne będą z funduszy Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Korzystnym środkiem pozyskania kapitału będzie także ogólnokrajowy Program Operacyjny Infrastruktura i…
Więcej

Gdzie szukać pieniędzy na inwestycje ekologiczne

Z analizy zapotrzebowania na środki strukturalne w latach 2007–2013 złożonego np. przez wielkopolskie samorządy infrastruktura ochrony środowiska znalazła się na trzecim miejscu (po drogach i regionalnych przewozach pasażerskich). W tym okresie programowym inwestycje w infrastrukturę podstawową stanowiły aż 92 proc….
Więcej

Selektywna zbiórka odpadów i recykling

1. Kampania Czyste Plaże – siódma edycja kampanii realizowana na terenie nadmorskich gmin województw: pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. 2. Kampania „Czyste Góry” – szósta edycja kampanii realizowana na obszarze województw małopolskiego, śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Babiogórskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego, Podhala,…
Więcej