dofinansowanie z PFRON

Jak uzyskać pieniądze na niepełnosprawnego pracownika

Coraz więcej firm zatrudniających osoby niepełnosprawne a niebędących zakładami pracy chronionej, chce uzyskać wsparcie z tego tytułu. Ich właściciele pytają, jakich formalności muszą w tym celu dopełnić. Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób…
Więcej