dochód

Podatek liniowy

Prawo do stosowania stawki liniowej nie dotyczy wszystkich podatników: nie mogą jej stosować podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej), uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub…
Więcej

Organ podatkowy inaczej oszacuje dochód firmy

Jak zauważa dziś Rzeczpospolita nowe przepisy o cenach transferowych wprowadzają wiele zmian mających istotne znaczenie dla sposobu przeprowadzania kontroli. Regulują m.in. zasady określania wyników z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowelizacja rozporządzenia o cenach transferowych (dalej: rozporządzenie) z 17 czerwca br….
Więcej

Domowy budżet na ciężkie czasy

Rok 2009 to prawdopodobnie rok zaciskania pasa. Jeżeli w odpowiednim momencie nie rozpoczniemy systematycznie zarządzać naszymi dochodami, nasze oszczędności mogą zmaleć. Najlepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie budżetu domowego. Domowy budżet jest zestawieniem planowanych wydatków i potencjalnych dochodów. Przygotowując go warto zastanowić…
Więcej