czas pracy

Czas pracy

Sporo praktycznych trudności nastręczają przepisy o czasie pracy. Dzieje się tak zwłaszcza po niedawnych zmianach w prawie, które przemodelowały kodeksowe ujęcie czasu pracy i jego możliwych rozkładów. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują,…
Więcej

Zadaniowiec dostanie dodatek za nadgodziny

Określenie czasu pracy wymiarem zadań nie pozbawia jednak możliwości dochodzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W kontrakcie pracownika jest zapis, że pracuje on w zadaniowym systemie czasu pracy w zakresie 8-godzinnej dobowej oraz przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normy. W ostatnich…
Więcej

Apel o ograniczenie harmonogramów czasu pracy

W nowelizacji Kodeksu pracy, posłowie wprowadzili kosztowny i czasochłonny obowiązek tworzenia szczegółowych rozkładów czasu pracy dla pracowników. Konfederacja Lewiatan apeluje do senatorów, aby zmienili te przepisy i ograniczyli wprowadzanie harmonogramów czasu pracy. Nakazując przedsiębiorcom przygotowanie harmonogramów zwiążemy im ręce i…
Więcej

Przepisy Kodeksu pracy o czasie pracy oderwane od realiów

Wydłużenie okresów rozliczeniowych, wprowadzenie ruchomego czasu pracy oraz zmiany dotyczące urlopów wychowawczych – to najważniejsze propozycje nowelizacji Kodeksu pracy, nad którymi trwają prace w Sejmie. Eksperci mówią, że zmiany są niezbędne, bo obecne przepisy nie odpowiadają sytuacji na rynku.  Związkowcy…
Więcej