Microsoft Dynamics CRM – zarządzanie relacjami z klientami

Systemy informatyczne klasy CRM (Customer Relationship Management) wspomagają przetwarzanie informacji o klientach – stanowią więc narzędzie wspomagające pracę wielkich, ale również średnich i małych przedsiębiorstw. Najnowszy produkt firmy Microsoft, system Microsoft Dynamics CRM w wersji 3.0, umożliwia wprowadzenie do firmy…
Więcej

CRM adresowany do najmniejszych

CRM (ang. Customer Relationship Management) to ogół czynności polegających na odnotowywaniu wszelkich kontaktów lub prób kontaktów z każdym klientem z osobna (niezależnie od kanału komunikacji) i podejmowaniu odpowiednich decyzji przez system teleinformatyczny, w zależności ód historii klienta. CRM jest to…
Więcej