Czy nabywca przedsiębiorstwa jest następcą prawnym w zakresie podatku od towarów i usług

W związku z wniesieniem aportu w postaci przedsiębiorstwa rodzi się pytanie, czy firma, do której wnoszony jest aport, stanie się następcą prawnym w zakresie VAT podmiotu wnoszącego aport. Pozytywne rozstrzygnięcie tej kwestii pozwoliłoby na dokonywanie wszelkich korekt podatku należnego oraz…
Więcej