amortyzacja

Niejasne są przywileje dla małych przedsiębiorców

Definicję małego przedsiębiorcy wprowadziła do ustawy z 1991 r. o podatku od dochodów osobistych nowelizacja uchwalona przez Sejm 16 listopada 2006 r. Ma teraz decydować o prawie do dwu nowych podatkowych przywilejów dla małych przedsiębiorców i przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Będą…
Więcej

Biuro w mieszkaniu spółdzielczym

Wielu podatników do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje własne mieszkania. Jeżeli rozliczają się na zasadach ogólnych, mogą zaliczać określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i…
Więcej

Ulepszyłeś wynajmowany lokal, masz inwestycję

Jeśli przedsiębiorca poniesie nakłady na lokal czy budynek wynajęty na działalność gospodarczą, polegające na jego ulepszeniu, to jest to inwestycja w obcych środkach trwałych, która podlega amortyzacji. Inwestycja może być przeprowadzona także w środkach trwałych oddanych przedsiębiorcy do bezpłatnego używania…
Więcej