Informacje da się zapisać poza firmą

Za korzystaniem z outsourcingu przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa przemawiają wysokie koszty utrzymywania systemów backupu we własnych strukturach. Zawsze pierwsza linia backupu oraz podstawowe archiwum muszą być utworzone w firmie. Efektywność procesu nie jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wyborze…
Więcej

Transport, logistyka, technologie

Przyszłość rynku transportowego to przede wszystkim przewozy drobnicowe, wynika to m.in. z obserwowanego zwiększania się częstotliwości dostaw wraz ze zmniejszeniem przewożonych partii towarów. To skutek tendencji do minimalizacji zapasów niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji. Ta tendencja ma wpływ na zmniejszanie…
Więcej

Wszystko musisz udokumentować

Podstawowe wskazówki dla przedsiębiorców, którzy starają się lub już uzyskali pieniądze na sfinansowanie usług doradczych to: „pilnuj terminów i nie wyrzucaj dokumentów”. O pomoc finansową można wnioskować jeszcze przez jakiś czas, do wyczerpania się budżetu: na razie wyznaczono dziewięć terminów…
Więcej

Darmowy program z Internetu

Opodatkowanie przychodów z tytułu nieodpłatnych lub częściowo płatnych świadczeń budzi kontrowersje. Organy podatkowe musza zdecydować, czy korzystanie z bezpłatnego oprogramowania dostępnego w internecie jest czy nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedsiębiorca zapytał, czy opodatkowaniu podlegają…
Więcej