Teleoutsourcing dostępny także dla małych firm

Oferta telekomunikacyjnych usług outsourcingowych stale się rozwija i coraz częściej odpowiada również potrzebom małych i średnich firm. W niewielkich przedsiębiorstwach dużo częściej można spotkać doświadczonego informatyka, ale trudniej o specjalistę z zakresu systemów telekomunikacyjnych lub zagadnień sieciowych. Praktycznie nie istnieją…
Więcej

Dwa razy więcej pracy, ale czasu mniej

Terminy sporządzania określonych przepisami polskiego prawa skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych wyznaczają rytm pracy każdej jednostki, a także jej inwestorów czy analityków. Niektóre firmy mogą być jednak w tym roku zaskoczone tym, że konieczność sporządzania tych sprawozdań zgodnie z międzynarodowym…
Więcej

Koszty reklamy zalezą od jej adresata

Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia różnicy pomiędzy reklamą publiczna a niepubliczną. W liście do redakcji firma podzieliła się wątpliwościami związanymi z zakwalifikowaniem przeprowadzonej właśnie akcji promocyjnej do kategorii publicznej lub niepublicznej. Kampania promocyjna polegała na udostępnieniu w punktach handlowych specjalnych kuponów…
Więcej

Należności korzystnie zamienię na obligacje

Sekurytyzacja jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku kapitałowego w Europie i USA. W Polsce zawarto dotychczas jedynie kilka tego typu transakcji. Przykładem takiej operacji była sekurytyzacja przyszłych przychodów z najmu Domów Towarowych Centrum. W jej ramach spółka Polish…
Więcej

ASTD

AMERICAN SOCIETY FOR TRAINING&DEVELOPMENT jest największym stowarzyszeniem profesjonalistów z dziedziny szkoleń i rozwoju. Zrzesza 70.000 członków we wszystkich obszarach gospodarki z ponad 100 krajów świata. Misja ASTD zamyka się w stwierdzeniu: Tworzymy świat, który lepiej pracuje poprzez nadzwyczajne szkolenia i…
Więcej

Dobrze być szefem w dużym mieście

Kilka portali internetowych przeprowadziło wspólnie Internetowe Badanie Wynagrodzeń. Zanalizowano m.in. zarobki osób zajmujących stanowiska kierownicze. Miesięczne wynagrodzenie kierowników średniego szczebla wynosiło w ubiegłym roku 3540 zł. W skali roku warto odnotować, że pensje kierowników wzrosły średnio o 18 proc. Zarobki…
Więcej