Kiedy trzeba przenieść przyszłą matkę do innej pracy

Kodeks pracy zapewnia przyszłej matce szczególne przywileje. Jednym z nich jest konieczność stworzenia przez pracodawcę odpowiednich warunków pracy, które zapewnią kobiecie spodziewającej się dziecka ochronę jej zdrowia oraz prawidłowy przebieg ciąży. Oznacza to obowiązek przeniesienia kobiety w ciąży do innej…
Więcej

Zyskowny podział

Dywidenda to prawo do odpowiedniej części zysku przysługującego wspólnikom (akcjonariuszom) spółek kapitałowych, a także akcjonariuszom w spółkach komandytowo-akcyjnych. Zasady przyznawania dywidendy określa kodeks spółek handlowych, a w szczegółach umowy (w spółkach z o.o.) oraz statuty (w spółkach akcyjnych) przedsiębiorstw. Dla…
Więcej

Długa choroba nie chroni przed utratą pracy

Nawet przy wielu nagłych zachorowaniach pracodawcy trudno będzie zwolnić chorowitych pracowników. Ale nie jest zupełnie bez szans. Kodeks pracy pozwala rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, gdy ten przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Kodeks pracy ustanawia zakaz…
Więcej

Reklama w sieci stała się popularna

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej przedstawiają swoją ofertę na stronach portali internetowych. – Produktem, który obecnie cieszy się rekordowym zainteresowaniem wśród małych i średnich firm, jest reklama internetowa – twierdzi Jacek Pasławski, prezes portalu Interia.pl. Zjawisko to potwierdza Jan…
Więcej

Więcej pieniędzy na ochronę środowiska

Wczoraj rząd przesądził o podziale 60 mld euro z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 – zarówno między regiony, jak i poszczególne programy wydatkowania unijnej pomocy. Rada Ministrów przyjęła 3 dokumenty dotyczące rozdziału funduszy w najbliższych 5 latach: Narodową Strategię Spójności…
Więcej