Słabe zainteresowanie firm

Pieniądze pozyskiwane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemu bezrobocia. Są one przeznaczane głównie na kursy języków obcych, studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia zawodowe. W różnego rodzaju programach edukacyjnych dotyczących…
Więcej

Jak sprawdzić kontrahenta?

Zanim dojdzie do podpisania ważnej umowy, warto sprawdzić sytuację potencjalnego kontrahenta. Jednym ze źródeł informacji na ten temat są biura informacji gospodarczej. Są to prywatni przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem danych o długach i dłużnikach. We wspomnianych biurach można znaleźć informacje…
Więcej

Jak ująć rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe sprawiają przedsiębiorcom wiele kłopotów. Przepisy określające tą kwestię są dość skomplikowane jednostkach niejednorodne. W mniejszych jednostkach rozliczenia międzyokresowe przychodów mogą być ewidencjonowane za pomocą jednego konta. Większe jednostki są zobowiązane do prowadzeni bardziej rozbudowanej ewidencji. Istotą rozliczeń międzyokresowych…
Więcej

Będzie nowy standard rachunkowości

W trzecim kwartale tego roku przyjęty zostanie trzeci Krajowy Standard Rachunkowości (KSR). Będzie on regulował kwestię niezakończonych usług budowlanych. Ustawa o rachunkowości zawiera ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi, regulacje te odnoszą się także do…
Więcej

Współodpowiedzialność nie tylko na czas próby

W artykule przedstawiono historię wdrażania idei i metody uprawniania w zarządzaniu przez ADT Poland. W 2005 roku monitorowane na bieżąco wyniki sprzedaży firmy ADT, która jest częścią międzynarodowego koncernu Tyco, okazały się odległe od oczekiwanych. Menedżerowie zarządzający postanowili wprowadzić zarządzanie…
Więcej