E-dokumenty dają wiele korzyści

Główną korzyścią ze stosowania systemów elektronicznych do obsługi dokumentacji jest możliwość sprawnego zapanowania nad chaosem informacji. Obecnie w biznesie można zauważyć modę na outsourcing, tzn. wydzielanie i kupowanie na zewnątrz usług, które są konieczne do działania przedsiębiorstwa. Podobna sytuacja panuje…
Więcej

Księgowość zlecona

Zlecanie niektórych zadań na zewnątrz zwane outsourcingiem staje się coraz popularniejszą metodą organizacji pracy firmy. Jednym z najpopularniejszych ostatnio form jest outsourcing księgowości. Pod pojęciem outsourcingu mieści się prowadzenie ksiąg, sporządzanie deklaracji i raportów statystycznych, zamykanie roku finansowego oraz sporządzanie…
Więcej

Jak uzupełniać brakujące dokumenty

Od wejścia w życie nowelizacji prawa zamówień publicznych (25 maja br.) wśród prawników rozgorzała dyskusja o tym, czy można uzupełniać dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Główny spór dotyczy daty. Nie chodzi przy…
Więcej

Dla niej to obojętne

Załóżmy, że akcjonariusze chcą powstrzymać tendencję spadkową cen akcji. Postanowili skupić w swoich rękach większą ich liczbę. Wykupili akcje od akcjonariuszy, którzy spółkę opuszczają. Jak taką operację rozliczyć podatkowo? Wspólnik może – za wynagrodzeniem albo nieodpłatnie – przekazać swoje udziały…
Więcej

Bez ubezpieczenia nie zaliczysz straty do kosztów

Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów (osobowych i ciężarowych) oraz kosztów ich remontów powypadkowych możemy uznać za koszt podatkowy tylko pod warunkiem, że zawarliśmy umowę dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu. Chodzi tu o ubezpieczenie autocasco (AC). Nie wystarczy, że posiadamy…
Więcej