Produkty dla wybrańców

Producenci regionalnego przysmaku mogą starać się o jego ochronę na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej. Jej prawo przewiduje ogólnounijną ochronę niektórych produktów rolnych i środków spożywczych. Procedura ochrony produktu została rozbita na dwie fazy: krajową i europejską. Pierwsza toczy się w…
Więcej

Odpowiedzi w wynikach wyszukiwania

Nowoczesny system wyszukiwawczy Wirtualnej Polski i Netsprint.pl stawia na odpowiedzi. Partnerzy obrali nowatorski kierunek. W odpowiedzi na pytania kierowane przez użytkownika do wyszukiwarki prezentują informację tematycznie związaną z zapytaniem. ‚Obecnie ważne są nie tylko linki do stron WWW prezentowane w…
Więcej

Wcześniej odliczenie, teraz większy podatek

Otrzymując zwrot składek na ZUS uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie trzeba korygować zeznań podatkowych za lata, w których te koszty zostały wykazane. Wówczas bowiem podatnik postąpił prawidłowo, zaliczając je do takich kosztów. Otrzymany zwrot wydatków uprzednio zaliczonych do…
Więcej

Co ma podatnik z europejskich wyroków

W sporach z organami podatkowymi polscy podatnicy mogą powoływać się na korzystne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Krajowe organy podatkowe są zobowiązane do uwzględniania wyroków ETS na każdym etapie postępowania. Sądy krajowe także powinny orzekać zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału, natomiast…
Więcej

Jak skutecznie dochodzić swoich praw

Jeśli podatnik stwierdzi, że na skutek niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym powstała u niego nadpłata podatku ma prawo wystąpić do naczelnika urzędu celnego. We wniosku tym powinien przedstawić argumenty za niezgodnością kwestionowanego przepisu z prawem wspólnotowym. Ponieważ polscy urzędnicy…
Więcej