Samorządy podzielą siedem miliardów euro

W ramach budżetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) przeznaczone jest 9 mld euro. 70 proc. tej sumy przeznaczone zostanie na szkolenia dla przedsiębiorców, podnoszenie kwalifikacji pracowników i bezrobotnych, przekwalifikowanie rolników. Te środki będą dzielone przez 16 samorządów wojewódzkich. Natomiast 30…
Więcej

Pracodawca nie będzie wypłacał zasiłków

Pracodawcy nie będą od 1 września 2006 r. wypłacać świadczeń rodzinnych. Teraz muszą powiadomić pracowników o tym, by odpowiednio wcześniej złożyli wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z dokumentami. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kolejek. Jeżeli wniosek wraz…
Więcej

Twórcy muszą nadążyć za potrzebami

Dziś dokumenty w firmie to nie tylko kartki papieru i dokumenty tekstowe. Oprogramowanie do zarządzania dokumentami umożliwia administrowanie informacjami dźwiękowymi, np. zapisami spotkań, rozmów telefonicznych, zapisami wideokonferencji, korespondencją elektroniczną i skanami dokumentacji papierowej. – Zarządzanie dokumentami to rozległa dziedzina informatyki….
Więcej

Certyfikowane szkolenia AION

Witam serdecznie, Miło nam poinformować, że szkolenia AION uzyskały autoryzację firmy Select Business Solutions – wiodącego dostawcy metodyki wytwarzania systemów informatycznych*. Autorskie szkolenia naszych konsultantów zyskały tym samym międzynarodowe uznanie, które jest dowodem najwyższego poziomu nauczania w obszarze skutecznego i…
Więcej

Zarejestruj swój znak w Polsce

Przedsiębiorca może chronić oznaczenia swoich produktów na różne sposoby, ale najpewniejszym jest rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zasady dokonywania zgłoszeń, warunki, jakim musi odpowiadać znak, i reguły rządzące postępowaniem rejestracyjnym określa prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenie w sprawie dokonywania…
Więcej