Ostrzeżenie przed nierzetelnym kontrahentem

Przed zawarciem umowy z nowym kontrahentem warto nawiązać współpracę z wywiadownią gospodarczą. Dostarczy ona szczegółowych informacji o danym przedsiębiorstwie. Może to uchronić przed kontraktem z niewypłacalną firmą. Wywiadownie zdobywają dane tylko z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy,…
Więcej

Wolne poza przysługującym urlopem

Czasem pracownik nie może się stawić w pracy z powodu nadzwyczajnych okoliczności rodzinnych czy realizacji obowiązków obywatelskich. W takich przypadkach prawo przewiduje możliwość uzyskania płatnego zwolnienia od pracy. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy w związku ze: ślubem pracownika…
Więcej

Szykują się kolejne zmiany przepisów dotyczących praw pracowników

Kodeks pracy jest aktem prawnym określającym prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Ze względu na zmiany ustrojowo-gospodarcze stał się jedną z najczęściej zmienianych ustaw. Obecnie trwają prace legislacyjne nad kolejnymi zmianami jego przepisów, określającymi prawa pracowników. Wkrótce zmianie ulegną zasady…
Więcej

Prawo do ponownego zatrudnienia

Każdy pracownik zwalniany w ramach zwolnień grupowych ma prawo do odprawy. Odprawa ta stanowi rodzaj odszkodowania za stratę miejsca pracy. Ustawowymi uprawnieniami przysługującymi w przypadku zwolnień grupowych są objęci pracownicy zatrudnieni u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. O takich…
Więcej

Szybko poznasz ofertę konkurencji

Treść obcojęzycznych tekstów można przetłumaczyć z wykorzystaniem serwisów tłumaczących on-line. Na podstawie opinii zamieszczanych w Internecie można stwierdzić, że użytkownicy chwalą sobie serwis babelfish.altavista.com. Serwis jednak nie obsługuje języka polskiego. Pozwala natomiast przełożyć na bardziej popularny język angielski czy niemiecki…
Więcej