CRM adresowany do najmniejszych

CRM (ang. Customer Relationship Management) to ogół czynności polegających na odnotowywaniu wszelkich kontaktów lub prób kontaktów z każdym klientem z osobna (niezależnie od kanału komunikacji) i podejmowaniu odpowiednich decyzji przez system teleinformatyczny, w zależności ód historii klienta. CRM jest to…
Więcej

Za co i jak odpowiadają prezes i kadra zarządzająca

Członek zarządu, który niewłaściwie wykonuje powierzone mu zadania, musi się liczyć z odpowiedzialnością materialną czy to wobec spółki, czy wobec kontrahentów, czy fiskusa. Zasady odpowiedzialności członków władz wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę są dla obu spółek kapitałowych (z o.o….
Więcej

Czy zarząd może mieć umowę o pracę

Każda umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej to mniejsze albo większe ryzyko zarówno dla spółki, jak i dla członka zarządu. Dlaczego? Bo jednym z elementów stosunku pracy jest wykonywanie jej pod kierownictwem pracodawcy. W literaturze określa się…
Więcej

Czy trzeba zwiększać wartość początkową

Przepisy ustaw podatkowych nie uważają wydatków na ulepszenie środków trwałych za koszty uzyskania przychodów. Powiększają one ich wartość początkową, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wydatki te stają się więc kosztem poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne lub są uwzględniane podczas ustalania dochodu…
Więcej

Co uprawnia przedsiębiorcę do podwyższenia stawki

W wielu wypadkach podatnicy dokonujący amortyzacji metodą liniową mogą podwyższyć stawki wynikające z wykazu. Możliwość ta dotyczy np. środków trwałych używanych w złych warunkach albo takich, które są poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Podatnicy mogą stawki podane w „Wykazie stawek amortyzacyjnych”…
Więcej

Jeden za wszystkich wszyscy za jeden VAT

Przedsiębiorcy dokonujący kompleksowej transakcji (obejmującej wiele usług) z zagranicznymi kontrahentami często mają problem, jak ją należy opodatkować świadczeniem VAT. Usługi pomocnicze są opodatkowane VAT-em tak jak usługa główna. Chodzi tu o stawki podatku, moment powstania obowiązku podatkowego oraz sposób określania…
Więcej

Który termin nabycia pomocy publicznej uwzględnić

Przedsiębiorca powinien znać datę przyznania pomocy publicznej, jednak nie zawsze oznacza to dzień, gdy pieniądze wpływają na jego konto. Czy zatem zakład pracy chronionej, korzystający z dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ZUS może taką formę pomocy uznać za pomoc de minimis?…
Więcej