Już na starcie musi być dostęp do internetu

Do niedawna, pierwszą inwestycją nowopowstających firm było założenie telefonu. Dziś jest nią bardzo często zapewnienie dostępu do Internetu. Internet nie tylko zmienia sposób, w jaki prowadzi się firmę. Zmienił także potrzeby w dziedzinie jej wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne. Dlatego…
Więcej

Zanik i rozproszenie kompetencji marketingowych

Marketing jako odrębna funkcja organizacji w wielu przedsiębiorstwach przeżywa kryzys. Znaczenie i wpływy pionu marketingu, zwłaszcza przez ostatnie dziesięć lat, uległy wyraźnemu osłabieniu. Sporą część zadań marketingowych, marketingowych wraz z nimi odpowiednie fundusze, przejęły działy powstające w bliższym kontakcie z…
Więcej

Udziały u nas nie są na sprzedaż

Własną firmę można z powodzeniem prowadzić nie tylko w formie spółki prawa handlowego – warto również pomyśleć o założeniu spółdzielni. W takiej formie mogą z powodzeniem działać przedsiębiorstwa z różnych branż, choć najczęściej kojarzy się ona ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Funkcjonowanie…
Więcej

Menedżer skutecznie do firmy przywiązany

Każda organizacja jest unikalna, z tego powodu istnieją różne kryteria doboru kadry menedżerskiej. Dwa główne powody, dla których konieczne jest ciągłe dokształcanie pracowników, podnoszenie ich umiejętności oraz większa integracja z firmą. Kluczowym punktem wyjścia w procesie tworzenia kadry zarządzającej jest…
Więcej