Job-Interview-Reports.pl – startuje nowy serwis ułatwiający przepływ informacji na temat rozmów kwalifikacyjnych.

Job-Interview-Reports.pl jest serwisem internetowym tworzącym platformę do wymiany informacji, wspierającym poszukujących pracy jak i pracodawców. Adresowany jest do użytkowników poszukujących pracy i oferujących pracę, za którą wynagrodzenie miesięczne przekracza kwotę PLN 3.500,-. Są to najczęściej stanowiska dedykowane dla wysoko kwalifikowanych…
Więcej

Ryzykowna wolność wyboru

W umowach zawieranych między przedsiębiorcami w obrocie krajowym i międzynarodowym, coraz większe znaczenie zyskują klauzule arbitrażowe. Przedsiębiorcy wolą, aby ewentualne spory powstałe między nimi były rozstrzygane przez sądy arbitrażowe, a nie sądy powszechne. W stosunkach krajowych zainteresowanie arbitrażem wynika przede…
Więcej

E-mail cenny jak złoto przy negocjacji umów

Wola osoby dokonującej czynności prawnej, a więc także zawarcia umowy handlowej, może być wyrażona przez „każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny”. W grę wchodzi również ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej przez wysłanie e-maila….
Więcej