Jakie są granice prywatności pracownika w firmie

Prywatność w miejscu pracy jest z zasady ograniczona, bo wynika to z cech samego stosunku pracy, czyli podporządkowania pracodawcy i jego uprawnień kontrolno-nadzorczych wobec pracowników. Szefowi nie wolno jednak całkowicie naruszyć prywatności zatrudnionego i tłumaczyć tego tym, że w czasie…
Więcej

Wykonawca może walczyć o swoje prawa

Nowe terminy, wyższe koszty rozpraw przed arbitrami, możliwość łącznego rozstrzygania sporów – to tylko niektóre ze zmian w prawie zamówień publicznych, o których powinni wiedzieć przedsiębiorcy startujący w przetargach. Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych wprowadziła wiele zmian w sposobie korzystania…
Więcej

Wyboista droga inwestora, czyli zanim rozpoczniesz budowę

Inwestując w nieruchomości, czy to w celu ich dalszej odsprzedaży, czy w celach inwestycyjnych (deweloping), warto pamiętać o kilku aspektach, wynikających z prawa administracyjnego. Krok 1. Sprawdź, co kupujesz. Zanim przedsiębiorca kupi nieruchomość dla celu dewelopingu, powinien starannie zbadać jej…
Więcej

Jeśli biznes jest dobry tylko w sezonie

Na rynku prowadzone są biznesy, które na pewien czas muszą wstrzymać swoje funkcjonowanie. Zwykle są to działalności sezonowe. Obecne w Polsce przepisy nie ułatwiają przedsiębiorcom rozwiązania tej kwestii. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje zawieszenia działalności. Gdy firma będąca spółką prawa…
Więcej

Nie od razu u pracodawcy powstaje związek zawodowy

Z pewnością wielu pracodawców przyzna, że łatwiej byłoby im funkcjonować, gdyby nie obecność związkowców w firmie Tam jednak, gdzie są, mobilizują szefa do przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia. Związki zawodowe to dobrowolne i samorządne organizacje pracowników, które powołano do reprezentowania i…
Więcej

Jak obliczyć wysokość odpisów

Wybierając amortyzację degresywną, podatnicy mogą skrócić okres umorzenia. Komplikuje im to jednak zasady obliczania odpisów. Podstawowym sposobem przyspieszenia amortyzacji jest zastosowanie degresywnej metody naliczania odpisów. Można ją stosować do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji środków…
Więcej