Sprzedaż w sieci może poprawić kondycję firmy

Internetowe programy ułatwiające sprzedaż on-line stają się coraz bardziej popularnym narzędziem wspierającym działalność firmy. Przejawem wykorzystania światowej sieci WWW do handlu jest uruchomienie tzw. programów afiliacyjnych, które są specyficzną odmianą programów partnerskich. Program ten polega na wykorzystaniu przez bazową witrynę…
Więcej

Kiedy skrócić okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia, gdy umowę rozwiązuje pracodawca, ma zapewnić pracownikowi łatwiejsze przystosowanie się do nowej sytuacji i oswojenie z faktem utraty pracy i koniecznością poszukiwania nowego zatrudnienia. Jednak w niektórych przypadkach pracodawcy zależy na szybszym rozwiązaniu stosunku pracy. Taką możliwość przewiduje…
Więcej

Samorządy podzielą siedem miliardów euro

W ramach budżetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) przeznaczone jest 9 mld euro. 70 proc. tej sumy przeznaczone zostanie na szkolenia dla przedsiębiorców, podnoszenie kwalifikacji pracowników i bezrobotnych, przekwalifikowanie rolników. Te środki będą dzielone przez 16 samorządów wojewódzkich. Natomiast 30…
Więcej