Brak dobrego archiwum to same kłopoty

Centrum przetwarzania danych (data centra, CDP) jest miejscem składowania i przetwarzania zasobów firmy. Jest ono istotnym elementem firmy. Jednym z zdań data centra jest przechowywanie informacji. CDP umożliwia także przetwarzanie danych. Np. wszystkie transakcje bankowe wymagają przetworzenia danych, a następnie…
Więcej

Microsoft Dynamics CRM – zarządzanie relacjami z klientami

Systemy informatyczne klasy CRM (Customer Relationship Management) wspomagają przetwarzanie informacji o klientach – stanowią więc narzędzie wspomagające pracę wielkich, ale również średnich i małych przedsiębiorstw. Najnowszy produkt firmy Microsoft, system Microsoft Dynamics CRM w wersji 3.0, umożliwia wprowadzenie do firmy…
Więcej

Zarząd zarządza czy rządzi

W wielu spółkach kapitałowych są wieloosobowe zarządy. Niekiedy prezesi takich gremiów pełnią funkcję kierowników zakładów pracy lub dyrektorów generalnych. Często oznacza to, że pozostali członkowie zarządu są traktowani niczym ich podwładni. Czy tego typu praktyka jest zgodna z prawem? Zarząd…
Więcej

Od oferty pracy do adaptacji pracownika

Przeprowadzenie rekrutacji i selekcji jest inicjowane uzasadnioną organizacyjnie potrzebą kadrową. Optymalne zaspokojenie potrzeby kadrowej jest wynikiem przygotowania i zaplanowania działań rekrutacyjno-selekcyjnych, a następnie ich zrealizowania. Rekrutację i selekcję poprzedza: opisanie stanowiska, oszacowanie budżetu i dostępności zasobów, określenie harmonogramu działania oraz…
Więcej

Skuteczność wypowiedzenia nie zależy od przyjęcia go przez pracownika

Zdarza się, że pracownik próbuje ratować się przed zwolnieniem. Niekiedy zatrudniony odmawia przyjęcia pisma wypowiadającego mu pracę. Zdarza się także, że pod wpływem stresu idzie do lekarza. Nie są to skuteczne sposoby obrony. Jest wręcz przeciwnie – zatrudniony pozbawia się…
Więcej

Łubu dubu Łubu dubu, czyli o fil(r)mowej rzeczywistości dziś słów kilka….

Czy Jarząbek Wacław byłby według dzisiejszych standardów dobrze kierowanym pracownikiem? Czy zawsze ślepe posłuszeństwo podwładnych jest najlepszym wyjściem? Czy może nastąpić moment, gdy nie wierząc w to co robią zbuntują – znajdą inną pracę, a konsekwencje błędów kadry kierowniczej poniesie…
Więcej

Incentive Concept Poland realizuje kolejny międzynarodowy projekt

Firma Incentive Concept Poland – specjalizująca się w organizowaniu szkoleń oraz konferencji, wyjazdów motywacyjnych, imprez integracyjnych i wydarzeń specjalnych tzw. ‚special events’ – będzie odpowiedzialna za organizację wyjazdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni do Luksemburga na Kulinarny Puchar Świata….
Więcej