Czasem lepiej potrącić, niż czekać na zapłatę przez dłużnika

Jeśli masz problemy ze ściągnięciem zapłaty od swojego kontrahenta, a sam jesteś mu coś winien, pomyśl o kompensacie, czyli potrąceniu. To dużo lepsze niż stracić płynność finansową z powodu zamrożenia gotówki w wierzytelnościach. Potrącenie to nic innego jak zaliczenie jednej…
Więcej

Magdalena Tuczyńska awansuje na stanowisko Account Directora i dołącza do zespołu zarządzającego DFF

Magdalena Tuczyńska awansuje na stanowisko Account Directora i dołącza do zespołu zarządzającego DFF Z początkiem tygodnia Magdalena Tuczyńska objęła stanowisko Account Directora w dziale obsługi klienta DougFaberFamily. Do jej kluczowych obowiązków będzie należało prowadzenie współpracy z kluczowymi klientami Agencji, w…
Więcej

O istnieniu firmy decydują kwalifikacje wspólników

Utrata uprawnień do wykonywania wolnego zawodu przez wspólnika spółki partnerskiej może być przyczyną jej rozwiązania. Spółka partnerska jest specyficznym rodzajem spółki handlowej, w której uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania określonego wolnego zawodu. Zakaz uczestnictwa w spółce…
Więcej

Kto i za kogo zobowiązany jest płacić na fundusze

Fundusz Pracy jest opłacany przez pracodawców zatrudniających osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jeśli w przeliczeniu na miesiąc zarabiają one przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Natomiast wpłaty na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zawsze są obowiązkowe. Fundusz Pracy finansuje działania państwa w zakresie…
Więcej