Jak chronić majątek przed wierzycielami?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej istnieje spore ryzyko niepowodzenia, wskutek czego wierzyciele bardzo szybko zaczną zgłaszać się po swoje należności. W tej sytuacji wielu przedsiębiorców stara się ochronić materialne podstawy najbliższej rodziny Najlepszą obroną na ochronę majątku jest wspólność majątkowa małżeństwa….
Więcej

W zdrowym biurze zdrowa praca

Polskie prawo nie określa jak często trzeba czyścić urządzenia klimatyzacyjne. Wyjątkiem są instalacje z tzw. czynnikiem chłodzącym, dla których obowiązuje czyszczenie co trzy miesiące, pół roku lub co rok w zależności od ilości i rodzaju czynnika chłodzącego. Zanieczyszczone przewody klimatyzacyjne…
Więcej

Pracownik bez wiedzy to zagrożenie dla firmy

Na etapie wchodzenia do publicznego obrotu oraz oferowania papirów wartościowych po raz pierwszy energia spółek i ich zarządów skupia się na doprowadzeniu do sukcesu oferty. Kluczowym dokumentem jest zawsze prospekt emisyjny, spotkania z inwestorami, wspierająca kampania promocyjna a w efekcie…
Więcej

Microsoft zrealizuje w Polsce trzy nowe projekty społeczno-edukacyjne.

Trzy nowe projekty będą realizowane przez polski oddział firmy pod egidą Forum Edukacji Microsoft, które skupia wszystkie działania społeczno-edukacyjne prowadzone w Polsce przez Microsoft. Zwycięskie projekty zostały ogłoszone przez Prezesa Rady Nadzorczej i Głównego Architekta Oprogramowania Microsoft Corporation Billa Gatesa…
Więcej