Ulepszyłeś wynajmowany lokal, masz inwestycję

Jeśli przedsiębiorca poniesie nakłady na lokal czy budynek wynajęty na działalność gospodarczą, polegające na jego ulepszeniu, to jest to inwestycja w obcych środkach trwałych, która podlega amortyzacji. Inwestycja może być przeprowadzona także w środkach trwałych oddanych przedsiębiorcy do bezpłatnego używania…
Więcej

Spóźnialscy wcale nie tacy przegrani

Braki w dokumentacji nie stawiają firm na przegranej pozycji już na początku przetargów. – Możliwość uzupełniania dokumentów i oświadczeń w toku postępowania przetargowego jest bardzo przydatna dla firm – mówi Piotr Piekutowski, naczelnik wydziału finansowo-administracyjnego NBP, zajmującego się zamówieniami. Wyjaśnia…
Więcej

Przyszłością są nowe normy i systemy

Największe wzrosty rynek jakościowy ma już za sobą. W najbliższych latach będzie zależny od unijnych dotacji do systemów zarządzania. Na polskim rynku certyfikacyjnym działa coraz większa liczba jednostek certyfikujących. Trudno nawet określić, ile dokładnie, ponieważ nie istnieje ich jednolity rejestr….
Więcej

Dyrektor wydawniczy w Concept Publishing Polska

Wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach na zamówienie Concept Publishing Polska zatrudniło Anne Kajdę na stanowisku Dyrektora Wydawniczego. Decyzja o zatrudnieniu Anny Kajdy wiąże się z dynamicznym rozwojem CPP oraz stale powiększającym się portfolio wydawanych magazynów. Anna Kajda jest magistrem Polityki…
Więcej

Jak to brzmi w polish

Zapożyczone z innych języków określenia są coraz częściej spotykane w nazwach polskich firm i produktów. Sytuacje, w których przedsiębiorca może stosować zagraniczne słowa w oznaczeniach firmy i jej produktów regulowane są w ustawie o języku polskim. Nakaz używania języka polskiego…
Więcej

Pracownik choruje – ile trzeba mu zapłacić

Wyliczając wynagrodzenie chorobowe, pracodawca powinien wziąć pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone mu za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy pracownik zachorował i nie mógł pracować. Przez wynagrodzenie rozumiemy tu przychód pracownika, który jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie…
Więcej