Wiadomości archiwalne

Wykonawcy mogą uzupełnić brakujące dokumenty

Jeśli wykonawcy nie mają zaświadczenia z urzędu lub podpisu pod oświadczeniem, nie oznacza, że mogą być wykluczeni z przetargu. Jedynym wyjątkiem od zasady, iż w sytuacji braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu oznaczało wykluczenie wykonawcy z przetargu,…
Więcej

Jak reagować na roszady kadrowe w zespołach projektowych?

Szef zadecydował, aby jeden z dwóch kluczowych członków mojego zespołu zaczął pracować w innym zespole. Teraz obawiam się o właściwą realizację tego programu. Przełożony stwierdził, że musiał zaangażować najlepszego człowieka z mojego zespołu, żeby ratować inny projekt Czy ma jednak…
Więcej