Wiadomości archiwalne

Integracja: Reaktywacja

Integracja aplikacji bywa nazywana niechcianym dzieckiem informatyki. Wydatki na integrację postrzega się zazwyczaj jako koszty naprawiania popełnionych w przeszłości błędów. Jednak w rzeczywistości integracja jest naturalną konsekwencją ewolucyjnego rozwoju informatyki w przedsiębiorstwie. Integracja aplikacji w przeciągu ostatnich pięciu lat przeszła…
Więcej

Dokumenty w obiegu

Zastępowanie dokumentów drukowanych elektronicznymi odpowiednikami determinowane jest kilkoma czynnikami. Wśród korzyści, które są związane z elektronicznym gromadzeniem dokumentów najczęściej wymienia się zwiększenie dostępności dokumentów, przyspieszenie ich przetwarzania oraz ograniczenie kosztów. Zarządzanie dokumentami jest pojęciem niezwykle pojemnym. Obejmuje ono proste archiwizowanie…
Więcej