Wiadomości archiwalne

To nie usługa, więc VAT nie podlega

Czy gdy wydajemy specyfikację przetargową kontrahentowi starającemu się o wykonanie zamówienia publicznego należy zapłacić podatek VAT? Specyfikacja jest wydawana w ściśle określonych sytuacjach, sporządza się ją na potrzeby zamawiającego, po rozpisaniu przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfikacja istotnych…
Więcej

Prawo unijne nie jest korzystne dla eksporterów

Polscy przedsiębiorcy prowadzący interesy z kontrahentami unijnymi muszą się liczyć z tym, że gdy trzeba będzie przymusowo ściągać należność za dostarczony towar, nie będą mogli pozwać dłużnika przed polski sąd. Postępowanie sądowe zagranicą wiąże się z barierą językową, nieznaną procedurą,…
Więcej

Żądania we wniosku muszą być realne

Przesłanką umorzenia odsetek skarbowych oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty może być ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jeżeli organ podatkowy przeanalizował, czy powyższe przesłanki nie wystąpiły i odpowiednio uzasadnił swoją decyzję, to do niego należy wybór rozstrzygnięcia. Najczęstszym argumentem…
Więcej