Wiadomości archiwalne

Mój partner w biznesie

Rozwiązania IT do zarządzania obrotem towarowym, opracowywane samodzielnie przez firmy głównie na bazie arkuszy kalkulacyjnych, odchodzą w przeszłość. Przestają sobie bowiem radzić z dynamicznym wzrostem liczby zadań biznesowych. Obecnie systemy magazynowo-logistyczne muszą dostarczać informacji nie tylko o aktualnych stanach magazynowych,…
Więcej

Konsekwencje opłacenia składek po upływie terminu

Dokumenty rozliczeniowe powinny być przesłane w terminie do: • 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, i gospodarstwa pomocnicze, • 10 dnia następnego miesiąca – opłacający składki wyłącznie za siebie, • do 15 dnia miesiąca…
Więcej