Wiadomości archiwalne

Pracownik opukany ze wszystkich stron

Ocena 360 stopni staje się coraz popularniejszym narzędziem poznania kompetencji pracowników. Zdolności osoby, umiejętności w realizacji postawionych jej zadań oceniają współpracownicy, przełożeni, podwładni a czasami również klienci. Metoda 360 stopni polega na kompleksowej ocenie pracownika, jest on oceniany przez jego…
Więcej

Cudowna, nie tajemna broń rekruterów

W procesie doboru kadr stosuje się szereg metod selekcji kandydatów. W zależności od stanowiska są to: ocena dokumentów, wywiad telefoniczny, ankieta, rozmowa rekrutacyjna, kwestionariusz, referencje, testy wiedzy, diagnostyka psychologiczna, symulacje, zadania, czy assessment center. Nowoczesne metody rekrutacji to narzędzia służące…
Więcej