Archiwum: Nowoczesna Firma S.A.

Kiedy pracodawca musi zatrudnić kandydata do pracy

To od pracodawcy zależy, kogo zatrudni. Jednak musi on pamiętać, że źle sformułowane ogłoszenie i niewłaściwe pytania w trakcie rozmowy rekrutacyjnej może zakończyć się wypłata odszkodowania niedoszłemu pracownikowi. Nie ma różnicy, czy pracodawca prowadzi rekrutację zewnętrzną czy wewnętrzną, zawsze musi…
Więcej

Technologię kupujesz i do Chin eksportujesz

W znalezieniu zachodniego partnera biznesowego pomagają polskie jednostki IRC (ang. Innovation Relay Centre), czyli centra transferu technologii. Za skojarzenie par pracownik nie pobiera żadnej opłaty. Ośrodki przekazu innowacji to wspólny projekt Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Służy…
Więcej

Jak nabyć prawa do nieruchomości?

Najprostsze jest oczywiście dziedziczenie. Innym, a przy tym najpopularniejszym sposobem nabycia nieruchomości jest podpisanie umowy. Każda umowa dotycząca nabycia nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego umożliwia względnie łatwe dochodzenie zobowiązań drugiej strony. Akt notarialny może…
Więcej

Zakładanie stowarzyszenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

Stowarzyszenie jest dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcą podkreślić swoje zainteresowanie pewnymi sprawami, tworząc do tego celu określony organizm prawny. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawionym praw publicznych. Istnieją od tych wymogów pewne…
Więcej

Uprawnienia kontrolne wspólnika

Kontrola wspólnika w spółce z o.o. może być realizowana bezpośrednio (indywidualna kontrola wspólników) lub pośrednio (przez organy to jest radę nadzorczą lub komisję rewizyjną). Na prawo kontroli indywidualnej składają się trzy podstawowe uprawnienia: prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, sporządzenia…
Więcej

Od skargi do skargi

Prawo pozwala skarżyć działania organów administracji. Rozpoznawaniem spraw tego typu zajmują się wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Postępowanie przed sądem administracyjnym zaczyna się od wniesienia skargi albo wniosku o wszczęcie postępowania. Najważniejsze są skargi, bo wnioski dotyczą kwestii…
Więcej