Archiwum: Nowoczesna Firma S.A.

Trudne NIE

Kontakty interpersonalne wymagają częstych odpowiedzi na różne pytania. Najtrudniejsze są pytania ,co do których trzeba odpowiedzieć „nie”, a zwłaszcza, gdy odpowiedź odmowna niezgodna jest z oczekiwaniami osoby pytającej. Umiejętmość odpowiedzenia „nie”, by nie urazić pytającego, a jednocześnie wyrazić swoje stanowisko…
Więcej

Jaki podatek od sprzedaży przez Internet

Najprostszy schemat sprzedaży za pośrednictwem Internetu wygląda następująco: sprzedawca umieszcza ofertę sprzedaży w Internecie, kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, sprzedawca wysyła zamówiony towar pocztą lub firmą kurierską. Przychód z takiej sprzedaży powstanie w dniu wystawienia faktury (rachunku), nie…
Więcej

Zbyt wysoko ustalona kara umowna

Pracodawcy przysługuje prawo zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji, zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Pracodawcy są też coraz częściej świadomi potrzeby ochrony szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ich na szkodę. Propozycje treści konkretnych umów o zakazie konkurencji…
Więcej

Great Open House razem z Danone dzieli się posiłkiem

Agencja Great Open House odpowiedzialna będzie za zrealizowanie objazdu samochodu ciężarowego Podziel się Posiłkiem przez osiem wybranych miast w Polsce w ramach czwartej edycji programu Podziel się Posiłkiem organizowanej przez Danone, Fundację Polsat, przy współpracy Partnera Strategicznego programu Banków Żywności….
Więcej

Szybki sposób na nierzetelnych partnerów w interesach

Biura informacji gospodarczej (BIG) pozwalają sprawdzić, czy nasz przyszły partner biznesowy w terminie reguluje faktury i spłaca kredyty. Biura informacji gospodarczej i wywiadowanie gospodarcze to dwa różne podmioty. Biuro informacji gospodarczej może powstać tylko w formie spółki akcyjnej z minimalnym…
Więcej