Data Center – dla kogo?

Usługi związane z udostępnianiem centrów danych przede wszystkim są korzystne dla firm, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą utrzymywać własnego działu informatyki np. mają problemy z pozyskaniem a następnie utrzymaniem pracowników o określonych kompetencjach. Częstymi klientami firm outsourcingowych są również przedsiębiorstwa, dla których kluczowym elementem działalności jest nieprzerwana praca infrastruktury IT oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych.Bardzo często z outsourcingu IT korzystają przedsiębiorstwa o strukturze rozproszonej, gdyż samodzielne zarządzanie rozległą i rozproszoną infrastrukturą jest znacznie trudniejsze i droższe.Decyzja o przekazaniu części obszaru działalności firmie zewnętrznej jest decyzją strategiczną i najczęściej jej podjęcie jest poprzedzone szeregiem analiz i symulacji. Czasami powodem do wydzielenia informatyki na zewnątrz są zmiany organizacyjne. Często firmy decydują się na outsourcing w momencie rozpoczęcia dużego projektu informatycznego.

Dlaczego Data Center?

Nowe aplikacje, nowi klienci oznaczają dla firm rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę informatyczną. Stale spadające koszty i rosnące dostępne pojemności powodują, że coraz więcej danych jest przechowanych według zasady: „bo można”, „bo tanio”, „bo może się przyda” . W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na pamięć masową, ale też na nowe metody zarządzania, wyszukiwania i archiwizacji. Obserwowany jest też już coraz większy nacisk na konsolidację, która może być przeprowadzona po prostu poprzez zastąpienie serwerów, pamięci masowych czy innych urządzeń ich pojemniejszymi, szybszymi wersjami, które umożliwiają uruchomienie kilku aplikacji na mniejszej ilości sprzętu. Następująca konsolidacja możliwa jest np. dzięki wykorzystaniu wirtualizacji. Niemniej jednak wymagana jest już do tego specjalistyczna wiedza, która w przypadku centrów outsourcingowych dostępna jest niejako „od ręki”. Wirtualizacja pozwala obejść problemy z aplikacjami, które wymagają aby ich środowisko pracy było „czyste”, czyli nie zawierające innych rozwiązań, z którymi wpadają w konflikt. W takiej sytuacji wirtualne maszyny umożliwiają uruchomienie kilku instancji systemu operacyjnego, a więc i „konfliktowych” aplikacji na tym samym fizycznym sprzęcie. Wirtualizacja pamięci masowych umożliwia konsolidację, lepsze wykorzystanie pojemności oraz kanałów dostępu w sytuacji wielu aplikacji korzystających z zasobów pamięci masowej. Podobnie sytuacja przedstawia się, w przypadku urządzeń. Jedną z korzyści wynikających z istoty outsourcingu jest współdzielenie odpowiedzialności biznesowej. Z jednej strony zagwarantowana poprzez szczegółowe umowy odpowiedzialność materialna za błędy i działania niezgodne z kontraktem, a z drugiej strony stały dostęp do wysokiej klasy specjalistów. Kolejna korzyść jest związana z kosztami. Stają się one bardziej przejrzyste dzięki systemowi dokładnych rozliczeń i raportów, zmniejszają się nakłady na informatykę ponieważ nie ma już konieczności inwestowania w nowy sprzęt lub renowacje, zakup kolejnych wersji licencji, a ponadto odciążane są takie działy firmy odpowiedzialne za np. zaopatrzenie, rekrutacje pracowników itd.

Bezpieczeństwo w Data Center

Świadomość jak ważna są dane i jakie konsekwencje może spowodować ich utrata powoduje, iż priorytetem dla firm staje się ich zabezpieczenie. Dane przechowywane w wyspecjalizowanych centrach danych jakimi dysponują firmy świadczące usługi outsourcingu IT są znacznie bezpieczniejsze. Mają na to wpływ stosowane przez nie najnowsze systemy zabezpieczające dotyczące zarówno samych serwerów, klimatyzacji, przechowywania kopii zapasowych, procedury przeciwpożarowe itd., ale także wdrożone systemy bezpieczeństwa. Data center zapewniają zwielokrotnione zabezpieczenia od strony sprzętowej ( źródła zasilania czy łącz telekomunikacyjny, sprzęt zapasowy ) jak i softwarowej (zwielokrotnione systemy zabezpieczeń przed atakami z zewnątrz).

Data center – co jest udostępniane ?

Do podstawowych elementy oferty Data Center należy udostępnienie mocy obliczeniowych i pamięci masowych na potrzeby konkretnej aplikacji (hosting aplikacji). Często firmy wynajmują powierzchnię data center aby zlokalizować tam swoje serwery (hosting serwerów). Przechowywanie danych masowych i/lub ich przetwarzanie przy wykorzystaniu zasobów centrów danych jest również często spotykaną usługą. Archiwizacja polegająca na tworzeniu cyklicznych kopii bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych to kolejny element oferty centrów outsourcingowych. Data center mogą nie tylko udostępniać infrastrukturę sprzętowa i zabezpieczenia ale również konkretne aplikacje czy bazy danych.

Jak wybrać firmę outsourcingową ?

Outsourcing zasobów Data Center może być źródłem wielu korzyści dla firmy niezależnie od profilu jej działania czy branży. Najmniej proces podejmowania decyzji o korzystaniu z usług podmiotu zewnętrznego Warto zacząć od precyzyjnego określenia celu oraz spodziewanych korzyści. Kolejnym krokiem powinno być wybranie dostawcy usług posiadającego silną pozycję na rynku lokalnym, doświadczenie w obsłudze polskich firm, a także takiego który dopasuje swoją ofertę do unikalnych potrzeb i możliwości firmy. Dopiero wówczas projekt outsourcingowy stanie się źródłem satysfakcji i elementem umożliwiającym osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Ostatnie zapytania:

  • data firma outsourcingowa
Przeczytaj poprzedni wpis:
FIRMA CZY ETAT

Zaletą własnej firmy jest większa samodzielność i swoboda dysponowania czasem - mówi Joanna Zalewska z portalu www.ifirma.pl. Doradcy zawodowi uważają, że z etatu nie powinni rezygnować ci, którzy cenią sobie...

Zamknij