Nowoczesne metody poszukiwania pracowników

Rynek pracy w ostatnich latach bardzo się zmienił. Skończyły się czasy, kiedy Pracodawca otrzymywał często kilkaset aplikacji na jedno stanowisko pracy. Aktualnie, to Pracownicy mają szeroki wybór ofert pracy – mogą swobodnie wybierać i oceniać swojego przyszłego Pracodawcę. Coraz częściej Pracodawcy mają problem w znalezieniu odpowiedniego Pracownika na szukane stanowisko pracy. Stare i sprawdzone metody, takie jak ogłoszenia prasowe czy portale branżowe, stają się coraz mniej skuteczne. Pracodawca traci więc nie tylko swój czas i pieniądze, ale też nie znajduje atrakcyjnych Kandydatów do pracy.Co zrobić, aby trafić do odpowiednich Kandydatów?

Coraz częściej spotykaną metodą poszukiwania Pracowników jest tzw. „networking”. Oznacza to budowanie zaawansowanej sieci kontaktów, które można wykorzystać do pozyskania odpowiednich Kandydatów. Kontakty, to jednak nie tylko realne znajomości, ale przede wszystkim, w ostatnim czasie, bardzo modne portale biznesowe. Są to wirtualne społeczności osób, które na stronach portalu prezentują swój profil zawodowy – doświadczenie, wykształcenie, umiejętności i kompetencje zawodowe itp. Kolejnym, bardzo popularnym sposobem pozyskiwania Pracowników jest „head – hunting”, czyli bezpośredni kontakt z atrakcyjnymi Kandydatami, często aktywnymi zawodowo, i składanie im konkurencyjnych ofert pracy. Metoda szeroko stosowana w dzisiejszych czasach jest jednak wątpliwa etycznie, a również lojalność wobec Pracodawcy pozyskanych tą metodą Pracowników jest często bardzo warunkowa. Następną metodą stosowaną aktualnie na rynku pracy jest ogromną dbałość o pozytywny PR Firmy wśród potencjalnych Pracowników. W dzisiejszych warunkach często o wyborze Pracodawcy decyduje opinia na jego temat na rynku pracy – np. czy w Firmie inwestuje się w Pracowników, czy Firma posiada opiekuńczą politykę personalną czy stawia na rozwój swoich Pracowników? Wszystkie te informacje „drogą pantoflową” trafiają do naszych potencjalnych Kandydatów i wpływają na ich zainteresowanie naszą Firmą. Poszukiwanie atrakcyjnych Kandydatów jest także kwestią polityki personalnej Firmy. Coraz częściej pracodawcy przygotowują specjalistyczne programy ocen pracy zatrudnionych osób, aby spośród nich wyłuskać osoby o wyższym potencjale, które w przyszłości mogą stanowić rezerwową kadrę kierowniczą Firmy. Programy te nie tylko służą poszukiwaniu wybitnych talentów, ale sprzyjają także większej motywacji do pracy i zaangażowaniu wszystkich Pracowników Firmy. Jedną z metod poszukiwania Pracowników są również, stosowane od dawna, programy stażowe, które są skierowane do młodych absolwentów i studentów uczelni wyższych. Praktyki w Firmie pozwalają na rozpoznanie potencjału Uczestników programu, a także mogą budować pozytywny PR naszej Firmy, jako atrakcyjnego Pracodawcy na rynku pracy. Co może skutkować większym zainteresowaniem w przyszłości naszą Firmą. Wszystkie przedstawione powyżej sposoby, to reakcja na zmieniającą się rzeczywistość, w której coraz trudniej odnaleźć się Pracodawcom. Powyższe metody, to jedynie początek przemian, jakie czekają Pracodawców na drodze do poszukiwania atrakcyjnych Pracowników. Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu Firmy jest dzisiaj wykształcona i wykwalifikowana kadra, która gwarantuje konkurencyjność Firmy na rynku!

Ostatnie zapytania:

  • jak pozyskać pracowników
  • praca na trzy zmiany pozyskiwanie pracownikow
  • pozyskiwanie pracowników
  • metody poszukiwania pracowników
  • metody pozyskiwania pracowników
  • poszukiwanie pracowników
  • sposoby pozyskiwania pracownika do pracy
  • przegląd metod poszukiwania pracy
  • nowoczesne metody poszukiwania pracowników
  • jak pozyskać pracownika
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak uczyć zawodu trenera biznesu?

Polska Szkoła trenerów Biznesu KONTRAKT - funkcjonująca przy Grupie Szkoleniowej kontrakt - OSH - organizuje w 2008 r. edycję 12 sesji warsztatowych, zakończonych egzaminem i certyfikatem trenerskim. Zawód trenera biznesu...

Zamknij