Optymalizacja – łączenie zapasów ze zdecentralizowanych magazynów

Oczywistym jest, że im rozleglejsza i głębsza sieć dystrybucji tym konieczny jest wyższy poziom nakładów na utrzymywane zapasy. Warto więc przeprowadzić symulację polegającą na łączeniu zapasów.

Przeprowadzając optymalizację procesów logistycznych w firmie warto przeanalizować możliwość łączenia zapasów towarów jednorodnych, przeznaczonych do wysyłki z wielu zdecentralizowanych magazynów. Dzięki temu zabiegowi uzyskać można:

 • obniżkę całkowitego stanu zapasów, przy utrzymaniu tego samego poziomu możliwości dostawczych (rozwiązanie nastawione na zwiększenie oszczędności w łańcuchu dostaw) lub
 • poprawę możliwości dostawczych przy utrzymaniu niezmienionego stanu zapasów (rozwiązanie nastawione na zwiększenie efektywności w łańcuchu dostaw).

Tak więc redukcja zarówno rozciągłości, jak i głębokości sieci logistycznej obniży poziom zapasów wynikających z zamawianych ilości, lub poprawi efektywność realizowanych zamówień. Związek między zapasem a liczbą magazynów wynika z Prawa pierwiastka kwadratowego. Prawo pierwiastka kwadratowego: Poziom zapasów bezpieczeństwa, wymagany do zapewnienia oczekiwanego poziomu usług, zmienia się według pierwiastka kwadratowego miejsc lokalizacji. Redukcja magazynów, poprzez łączenie zapasu pozwala na:

 • zmniejszenie magazynowanych zasobów i zamrożonego kapitału,
 • zredukowanie zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową i obniżenie kosztów magazynowania.

Pamiętać jednak trzeba, że symulację optymalizacji należy poszerzyć o analizę innych obszarów logistyki. Uwaga! Efekty są możliwe do osiągnięcia w przypadku towarów pokrywających regularne zapotrzebowanie. Zapasy buforowe, na żądanie oraz zapasy długotermionowe (niezależne od polityki zamówień) zmniejszają efekt łączenia zapasów. Efekt jest ograniczony w takim stopniu, w jakim mają udział te zapasy.

Ostatnie zapytania:

 • prawo pierwiastka kwadratowego
 • laczenie magazynow
 • prawo pierwiastka kwadratowego zapasy
 • jak przeprowadzic optymalizacje procesow logistycznych - instrukcja
 • srl prawo pierwiastka kwadratowego
 • prawo pierwiastka kwadratowego wzór
 • prawo pierwiastka kwadratowego w logistyce zapasow rozproszonych
 • prawo pierwiastka kwadratowego w logistyce
 • prawo pierwiastka kwadratowego w dystrybucji
 • prawo pierwiastka kwadratowego przykład
Więcej w Optymalizacja
Nagroda „Innowacyjne rozwiązanie dla logistyki 2006”

Już po raz piąty, w grudniu 2006, Wydawnictwo Eurologistics oraz Data Group Consulting ogłosiło laureatów programu „Operator Logistyczny Roku 2006”. Nagrody dla zwycięzców wręczono w czasie uroczystej Gali zorganizowanej w...

Zamknij