Charakterystyka idealnego pracownika – Wyniki badania: Postawy Pracownicze

Partnerem Projektu była firma 4 business&people, Partnerem Merytorycznym – firma Deloitte. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które dla Państwa komentuje dr Michał Boni – ekspert rynku pracy.

Jednym z celów badania było uzyskanie charakterystyki idealnego pracownika. Uwagę w tych wynikach zwraca nisko oceniana przez pracodawców i pracowników wartość takich cech jak „innowacyjność” i „kreatywność”, powszechnie uznawanych za cenne.

Charakterystyka idealnego pracownika (wśród pracowników) Które z wymienionych cech powinny Pana(i) zdaniem charakteryzować pracownika?

Charakterystyka pracownika cenionego w obecnej pracy (wśród pracodawców). Które z wymienionych cech są Pana(i) zdaniem pożądane w pracy?

Wyniki przeprowadzonego badania komentuje dr Michał Boni – ekspert rynku pracy:

„Zarówno w perspektywie pracodawców, jak i pracowników stosunkowo nisko umieszczane są wartości „innowacyjności” i „kreatywności” wśród cech idealnego pracownika. To świadczy o niskim poziomie orientacji na wyróżniki kluczowe dla gospodarki opartej na wiedzy. Może, gdyby badanie dotyczyło tylko kadry menedżerskiej – wynik byłby inny.

Widać jednak wyraźną różnicę w postawach pracodawców i pracowników, jeśli chodzi o umieszczenie wśród cech idealnego pracownika „dotrzymywania zobowiązań” – co dla pracodawców jest szczególnie istotne. O ile „zaangażowanie”, „odpowiedzialność” i „komunikatywność” są wysoko cenione przez obie strony stosunków pracy (choć ze zmiennym natężeniem), to silniej zaznacza się różnica w ocenie „ducha współpracy”. W oczywisty sposób jest to najistotniejsze z perspektywy pracownika, choć nie jest jasne, czy kryje się za tym potrzeba większego komfortu i satysfakcji w pracy, czy docenianie ducha kooperacji jako elementu wzmacniania efektywności pracy. To samo pojęcie może być w różny sposób rozumiane przez pracodawców i pracowników.

Ciekawe jest też i to, że w opinii pracodawców – obecna charakterystyka pracowników (aktualnie zatrudnionych) pokrywa się z wyobrażeniami dotyczącymi idealnego wzoru – może „zaangażowanie” jest mniejsze w realnych sytuacjach, jak i „umiejętność podejmowania decyzji”.

Charakterystyka idealnego pracownika.
Które z wymienionych cech są Pana(i) zdaniem pożądane w pracy?

Generalnie, w przeprowadzonym badaniu – pracodawcy jawią się jako postrzegający pracowników w dosyć tradycyjny sposób („zaangażowanie”, „odpowiedzialność”, „dotrzymywanie zobowiązań”) – przez pryzmat „porządku” w procesie pracy, a nie „kreatywności” (co nie dziwi, gdy mówimy całościowo o pracownikach). Natomiast pracownicy – pewnie ujawniają potrzebę postawę silniejszej satysfakcji z pracy przez swoiste rozumienie wartości „ducha współpracy”.

Wszystkie wyniki przeprowadzonego badania postaw pracowniczych, wzbogacone o komentarze ekspertów dziedziny HR, wraz z ich szczegółowym opracowaniem zostaną opublikowane w formie Raportu. Raport będzie dostępny już w lutym 2007 roku. Stanowić on będzie źródło wiarygodnych informacji na temat możliwości skutecznego zarządzania ludźmi, przede wszystkim w obszarze motywowania pracowników, budowania ich zaangażowania oraz lojalności wobec firmy. Raport stanowi doskonałe narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji, planowaniu oraz realizacji polityki personalnej firm chcących budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku.

Szczegółowe informacje dotyczące Raportu oraz formularz zamówienia znajdują się na stronie http.postawy.nf.pl

Ostatnie zapytania:

  • cechy pracownika
  • Opis pracownika
  • charakterystyka pracownika
  • cechy idealnego pracownika
  • niepożądane cechy pracownika
  • charakterystyka pracy pracownika
  • pożądane cechy pracownika
  • Cechy pracownikow
  • charakterystyka dobrego pracownika
  • cechy charakterystyczne zaangażowanego pracownika