Czy umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich są wrodzone?

O osobach, które skutecznie porozumiewają się z innymi ludźmi i łatwo nawiązują kontakty mówi się, że mają wrodzony talent – iskrę bożą. Natomiast inni tego pozbawieni niewiele mogą w tej materii zrobić, mają po prostu pecha!

W rzeczywistości dziedziczymy pewne cechy i predyspozycje, jednakże dysponujemy też jako ludzie ogromną elastycznością i możliwościami skutecznego uczenia się nowych umejętności i zachowań. W życiu każdego człowieka jakość relacji z innymi ludźmi jest sprawą podstawową. W domu, w pracy, w urzędach, w kinie, na każdym kroku spotykamy się z różnymi reakcjami bliźnich na nasze zachowania i czasem czujemy się niezrozumiani, zagubieni i niesprawiedliwie potraktowani. Myślimy sobie: „jak oni mogli…”, „przecież powinien się domyśleć…” Nasz sukces w relacjach interpersonalnych jest efektem dobrego zastosowania właściwego sposobu komunikacji, praktycznej znajomości zasad wpływu społecznego i mechanizmów zachodzących w grupie. Sama wiedza o innych ludziach to jednak za mało, trzeba wzbudzić w sobie odwagę do budowania relacji w określony sposób, a podstawą do tego jest świadomość tego, CO SIEDZI W NASZYM WNĘTRZU, JACY JESTEŚMY, JAKIE MAMY ZASOBY, JAK JE WZMOCNIĆ i również CZEGO SIĘ BOIMY, CO NAS RANI I JAK TO ZMIENIĆ. Udane życie jest wynikiem stałego doskonalenia umiejętności postępowania z otoczeniem. Ludzie, którzy potrafią słuchać tego, co mówią ich partnerzy i są spójni w tym, co mówią, są lepiej oceniani, a więc częściej otrzymują pozytywne efekty swoich działań i zyskując akceptację, zwiększają szanse na realizację swoich potrzeb. W naszych czasach niestety często drugi człowiek jest traktowany jak przedmiot, środek do uzyskania dóbr materialnych, pozycji i prestiżu. Taka postawa nie służy budowaniu dobrych relacji i wywołuje poczucie osamotnienia oraz ciągłego zagrożenia. Doskonalenie stosunków interpersonalnych, to zwiększanie własnej elastyczności i możliwości reagowania, a czym więcej mamy możliwości reagowania, tym bardziej jesteśmy skuteczni. Warto stwarzać sobie możliwości bezpiecznego eksperymentowania z własnymi reakcjami, aby się uczyć nowych zachowań.

Ostatnie zapytania:

  • umiejętność nawiązywania kontaktów
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • łatwo nawiązuje kontakty
  • Jak nawiązywać kontakty międzyludzkie
  • jak latwo nawiazywac kontakty
  • umiejetnosc nawiazywania kontaktow inaczej
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
  • umiejętności reagowania e kontaktach interpersonanych
  • umiejętności łatwego nawiązywania kontaktu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kiedy pracodawca płaci odszkodowanie

Pracodawcy muszą się liczyć z tym, że nawet 10 lat od wypadku przy pracy poszkodowany pracownik może zażądać od nich odszkodowania na podstawie prawa cywilnego. Pracownik, który ulegnie wypadkowi przy...

Zamknij