Pomocnik w zarządzaniu

Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie firmą stają się coraz powszechniejsze. Kadra zarządzająca przedsiębiorstw zaczyna coraz lepiej rozumieć ich potęgę i wykorzystywać oferowane przez nie możliwości. Na to zapotrzebowanie reaguje również rynek producentów oprogramowania, oferując wiele programów i systemów o różnorodnych możliwościach.

Pojawia się więc pytanie czym powinien charakteryzować się system informatyczny wspomagający zarządzanie. Można wyróżnić kilka cech niezbędnych z punktu widzenia potrzeb współcześnie działającej firmy. Swobodny dostęp do danych. Przede wszystkim system musi zapewniać dostęp do danych dla każdego uprawnionego użytkownika. Najskuteczniej można to zrealizować stosując program internetowy, czyli taki, który używany jest przez sieć Internet wykorzystując przeglądarkę stron WWW. Internet daje możliwość dostępu do programu z dowolnego miejsca na świecie. Ten aspekt jest wyjątkowo ważny dla organizacji złożonych z wielu, często bardzo oddalonych od siebie oddziałów oraz firm zatrudniających pracowników mobilnych. Trudno sobie wyobrazić, żeby menadżer musiał przyjeżdżać z drugiego końca świata by wpisać wartości czy zrobić analizę jakości procesu produkcji w zarządzanej przez niego fabryce. Gdy stosujemy program internetowy wystarczy komputer z dostępem do Internetu – łączymy się ze stroną internetową programu i po podaniu unikalnego loginu (identyfikatora) oraz hasła mamy pełny dostęp do informacji, podobnie jak do danych zapisanych na dysku naszego komputera, mimo tego, że program i cała baza danych przechowująca wszystkie potrzebne wiadomości może znajdować się czasem tysiące kilometrów od nas. Otwarty kod źródłowy. Inną ważną cechą oprogramowania jest tzw. „otwarty kod” (ang. open source). Klient kupując program tego typu dostaje nie tylko licencję na jego używanie, ale również kod źródłowy. Kod źródłowy pisze programista (twórca programu) w jednym ze specjalnych języków komputerowych (języków programowania). Następnie jest on automatycznie tłumaczony i przekształcany na język „zrozumiały dla komputerów” w wyniku czego powstaje działający program. Co daje w praktyce klientowi otwarty kod źródłowy? To przede wszystkim możliwość rozwoju oprogramowania, która nie jest uzależniona od konkretnej firmy programistycznej. Posiadanie źródeł oznacza uniezależnienie się od jednego dostawcy czy programisty. Umożliwia to wypracowanie ścieżki rozwoju programu dostosowanej do naszych wymagań. Program może być rozwijany przez dowolną wybraną przez nas firmę programistyczną. Jeśli posiadamy wystarczającą wiedzę i umiejętności możemy nawet sami modyfikować nasz program, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów rozwoju oprogramowania. Jednocześnie, aby kod był użyteczny producent musi zadbać o jego odpowiednią formę i stosować ogólnie przyjęte zasady i konwencje. Kod źródłowy powinien być bardzo szeroko komentowany, czyli opisany tak, aby był łatwiejszy do zrozumienia przez innego programistę. Komentarze by być zrozumiałymi powinny być pisane ogólnie znanym języku na całym świecie, czyli w języku angielskim. Wyobraźmy sobie bowiem programistę w Niemczech, który otrzymuje kod z komentarzami po polsku – są dla niego zupełnie bezużyteczne. Tylko przejrzyste komentarze i napisane w języku uznanym za światowy umożliwiają szerokie wykorzystanie kodu źródłowego praktycznie w każdym miejscu na świecie. Elastyczność doboru narzędzi i systemów operacyjnych. Zawsze ważnym aspektem są koszty wdrożenia oprogramowania. Często cena rozwiązań informatycznych jest barierą nie do przebycia dla mniej zamożnych firm, zwłaszcza, że wdrożenie czasem wiąże się z głębszymi zmianami w infrastrukturze informatycznej firmy (np. zakupem systemu zarządzania bazą danych lub innych koniecznych programów). Są jednak sposoby by koszty obniżyć. Na rynku jest bowiem wiele narzędzi na licencjach umożliwiających (po spełnieniu określonych warunków) ich bezpłatne użytkowanie i wykorzystanie (np. licencje GNU GPL). Można stosować darmowe systemy zarządzania bazą danych, systemy operacyjne, pakiety biurowe i inne narzędzia informatyczne. Oprogramowanie użytkowe powinno więc umożliwiać ich wykorzystanie, w wyniku czego nie byłyby konieczne dodatkowe koszty związane z koniecznością zakupu drogich narzędzi czy systemów operacyjnych. Z drugiej strony bywa tak, że firmy posiadają już wdrożone jakieś systemy (np. bazy danych), często bardzo kosztowne, więc oczywistym jest, że powinna być możliwość ich wykorzystania. Program powinien być tak napisany, by być elastycznym w wyborze darmowych lub płatnych rozwiązań koniecznych do jego działania w możliwie najszerszym zakresie. Elastyczność jest wymagana zarówno po stronie użytkownika, który może dysponować innym systemem operacyjnym, jak i po stronie serwera (komputera centralnego). W szczególności coraz częściej jest wymagany dostęp do systemów wewnętrznych z komputerów typu Palmtop. Wielojęzyczność. Dla firm mających oddziały zagraniczne lub obcojęzycznych pracowników czy klientów firmy ważną sprawą jest wielojęzyczność programu. Powinna być możliwość całkowitej obsługi programu w różnych językach, w tym przeglądu i wprowadzania danych oraz ich analizy. Łatwość zmian w interfejsie. Każda firma zatrudnia ludzi o pewnych wyrobionych już przyzwyczajeniach. Na to nakładają się dodatkowo różnice kulturowe, które powodują na przykład, że ten sam kolor jest inaczej postrzegany w różnych krajach. Przykładem jest kolor biały, który jest neutralny w Polsce a jest kolorem żałoby w Indiach. Wszystko to prowadzi do wniosku, że klient powinien mieć możliwość łatwej a co za tym idzie taniej zmiany wyglądu, układu i kolorystyki całego programu. Zmiana taka nie powinna być zablokowana przez producenta i „zaszyta” na stałe w programie. Wiele programów produkowanych obecnie tego nie umożliwia, gdyż niezbędna do zmiany wyglądu jest modyfikacja kodu źródłowego programu. Kod ten jednak nie jest dostarczany klientowi. Zmiana wyglądu programu może się wiązać z koniecznością wykonania usług przez fachowców, ważne jest jednak, aby była ona w pełni możliwa do wykonania bez udziału producenta programu. Powyższe cechy w połączeniu z dbałością o ogólną funkcjonalność programu sprawiają, że jest on atrakcyjny dla zastosowań biznesowych. Wybór dobrego oprogramowania wspomagającego zarządzanie nowoczesną firmą nie jest sprawą prostą. Często kierujemy się w nim tylko ogólną funkcjonalnością programu zapominając o innych ważnych aspektach. Trzeba mieć świadomość, że cechą wyróżniającą dobry program jest jego elastyczność, a jej pominięcie bywa często przyczyną kłopotów w przyszłości. Inwestycje w najprostszy nawet program, to w biznesie często inwestycje wieloletnie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Japońska kuracja dla otyłych fabryk

Kaizen to japońska zasada ciągłego udoskonalania wszystkiego, co możliwe. Podstawą sukcesu jest pełne zaangażowanie wszystkich członków przedsiębiorstwa w projekt. Uświadomienie i przekonanie do pomysłu kaizen. Każdy musi poczuć, że pracuje...

Zamknij