Nie będzie więcej pieniędzy na szkolenia nauczycieli

W 2014 r. po raz drugi szefowie placówek oświatowych na podwyższanie kwalifikacji dla pedagogów otrzymają o połowę mniej pieniędzy niż w 2012 r. – donosi Dziennik GP.

W ubiegłym roku redukcja wydatków publicznych doprowadziła do zmiany mechanizmu naliczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ograniczenie to miało obowiązywać przez rok. Okazało się inaczej. Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej w 2014 r. gminy będą mogły ponownie przeznaczyć na ten cel do jednego procenta, ale nie mniej niż 0,5 proc. łącznej puli środków na wynagrodzenia dla tych pracowników.

 

Takie rozwiązanie funkcjonuje na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). W 2012 r. obowiązywała zasada, że na szkolenia zawsze musi trafić 1 proc. – To skandal, bo z jednej strony w uzasadnieniu do projektu nowelizacji Karty nauczyciela pisze się, że zmiany mają na celu podwyższanie jakości kształcenia, a z drugiej zabiera się pieniądze na ten cel – mówi Marek Pleśniar, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Tłumaczy, że te środki są właśnie teraz potrzebne, bo należy przekwalifikować nauczycieli przedszkoli do prowadzenia zajęć dodatkowych i przygotować innych do pracy z sześciolatkami w szkole.

Więcej w nauczyciele, szkolenia
Kiedy otrzymasz płatny urlop szkoleniowy?

Szef ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego i za niego zapłacić, jeśli złożył on prawidłowy wniosek. Odmowa wchodzi w grę wyjątkowo - zwraca uwagę Rzeczpospolita. Pracownik pobiera naukę z inicjatywy...

Zamknij