Jaka jest odpowiedzialność podatkowa płatników

Za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik, i to całym swoim majątkiem – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Jeśli nie z jego winy podatku nie pobrano i nie wpłacono w określonym terminie, winę ponosi płatnik. Za ten czyn może mu grozić kara grzywny lub pozbawienia wolności.

Organy, orzekając, muszą wskazać konkretną należność oraz wykluczyć brak winy podatnika.
Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą został nałożony obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie na rachunek urzędu skarbowego. Odpowiedzialność płatników uregulowana jest w ordynacji podatkowej w art. 26-32.

Podstawową zasadą jest, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych należności. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania w PIT, która wynika z zaliczek pobieranych przez płatników. Chodzi o przychody podatników uzyskiwane m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zasada ta odnosi się więc do płatników będących przede wszystkim zakładami pracy.

Płatnik nie ponosi odpowiedzialności za każdy rodzaj zaliczki. Jego odpowiedzialność jest ograniczona do zaniżenia lub nieujawnienia podstawy opodatkowania. Jeśli więc płatnik zastosuje nieprawidłową stawkę podatku albo pomniejszy kwotę zaliczki o odliczenia od podatku (np. składki zdrowotne) w wyższej kwocie niż dopuszczalne limity, to przepis o odpowiedzialności płatnika nie ma zastosowania, ponieważ podstawa opodatkowania – dochód podatnika po odliczeniach – mogła zostać wykazana przed urzędem w prawidłowej wysokości.

Więcej w odpowiedzialność podatnika, PIT
Wreszcie koniec z absurdami w uldze internetowej

Z ustawy o PIT ma zniknąć zapis mówiący, że odliczenie wydatków na internet jest możliwe tylko wtedy, jeżeli z sieci korzysta się w miejscu zamieszkania. Pozwoli to na odliczanie ulgi...

Zamknij