Najtrudniej jest ukryć przed fiskusem napiwek w kasynie

Napiwki, które klienci w dowód uznania wręczają kelnerom, krupierom w kasynach czy nawet listonoszom, stanowią według organów skarbowych przychody ze stosunku pracy lub innych źródeł i powinny być opodatkowane. Jednak do fiskusa trafiają tylko informacje o drobnej części tych kwot – zauważa dzisiejsze wydanie Dziennika GP.

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie wynikają jakiekolwiek zwolnienia z opodatkowania napiwków czy podobnych im przychodów. Zależnie od sposobu przyjmowania tych uznaniowych wypłat, określane są bądź jako przychody ze stosunku pracy – kiedy wszystkie napiwki otrzymywane przez pracowników trafiają do właściciela firmy (będącego płatnikiem) i dopiero później są dzielone między pracowników, bądź jako przychody z innych źródeł – gdy pracownicy od razu zatrzymują je dla siebie. W obu sytuacjach udowodnienie przez urzędników skarbowych uzyskiwania przychodów jest bardzo trudne, a w drugim przypadku niemal niewykonalne.

– Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie nie odnosiło się do sprawy opodatkowania napiwków dla kelnerów, ponieważ stanowisko organów podatkowych w tej kwestii jest ugruntowane – przypomniała Wiesława Drożdż, rzecznik resortu. Fiskus uznaje, że napiwki te należy traktować jako przychód ze stosunku pracy lub z innych źródeł.

Szczególne regulacje dotyczą jednak rozliczania napiwków w salonach gier hazardowych Główny inspektor ochrony danych osobowych przyznaje, że kontrolerzy skarbowi mogą sprawdzać rejestry napiwków prowadzone przez kasyna – także te wykazy, które zawierają imiona i nazwiska pracowników. Warunki prowadzenia i wzory rejestrów napiwków w kasynach określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych – pisze gazeta.

Ostatnie zapytania:

  • napiwki w kasynie
  • napiwek w kasynie
Więcej w kontrola skarbowa
Przepis wstrzymujący przedawnienie podatku jest niekonstytucyjny

  Jak podała Polska Agnecja Prasowa: Przepis, na podstawie którego urzędy rozpoczynają postępowania karnoskarbowe, by zapobiec przedawnieniu podatku, jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim podatnik nie jest informowany...

Zamknij