Wizja na celowniku

Sformułowana misja i wizja firmy to standard w każdej niemal organizacji. Często jednak zdarza się, że są to deklaracje pozostające tylko na papierze. Co więc zrobić, aby wizja firmy była znana pracownikom, akceptowana przez nich i na co dzień realizowana? Praktyczne metody działania i osiągnięte efekty pokazuje przykład firmy Auchan Polska. Prace nad zmianą kultury organizacyjnej w polskim oddziale Auchan rozpoczęły się kilka lat temu. Były prowadzone ze świadomością, że to proces długi i wymagający konsekwencji w działaniu. W 2002 roku, kiedy zostały sformułowane główne założenia nowej kultury organizacyjnej, wizja firmy stała się jednym z najważniejszych jej elementów.

Uznano bowiem, że nie tylko modele myślenia i systemy kompetencyjne decydują o rozwoju organizacji. Olbrzymie znaczenie ma też spójność między wizją strategiczną firmy a osobistymi wizjami pracowników. Stwierdzono zatem, że najpierw trzeba wizję firmy rozpowszechnić wśród pracowników i zestawić z ich indywidualnymi wyobrażeniami na temat własnej roli i zadań w organizacji. Dorota Patejko, dyrektor ds. komunikacji w Auchan Polska, mówi, że w upowszechnieniu wizji firmy pomocna była koncepcja Petera Sengego. W książce „Piąta dyscyplina” przestrzegał on przed formułowaniem wizji strategicznej, która nie wynika z osobistych wizji pracowników – nie ma wtedy możliwości sprawdzenia na poszczególnych poziomach organizacji, w jakim stopniu pracownicy utożsamiają się z wizją firmy i na ile czują się jej współtwórcami. Świadomość takiego ryzyka była obecna w polskim Auchan w każdej fazie projektu.

Źródło: Personel i Zarządzanie

Ostatnie zapytania:

  • wizja Auchan
  • wizja na rozwój w firmie auchan
Więcej w firma
Załóż własną firmę jeszcze na studiach

Eksperci są zgodni: przyszłość należy do inżynierów i drobnych przedsiębiorców. Tym drugim na starcie pomagają akademickie inkubatory przedsiębiorczości i biura karier. Wszystkie uczelnie w Opolu mogą pochwalić się taką instytucją....

Zamknij