17 Listopada – pierwszy ogólnopolski Dzień bez Długów

17 Listopada 2009 r. po raz w pierwszy w Polsce będzie obchodzony Dzień bez Długów. Inicjatywa jest częścią kampanii edukacyjnej „Nasze Długi” mającej na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zarządzania własnymi finansami, odpowiedzialnego zadłużania się oraz konstruktywnego radzenia sobie ze spłatą należności.

Zgodnie z ideą Dnia bez Długów, 17 listopada powinien być okazją do kontaktu z wierzycielem lub windykatorem w sprawie swoich zaległości, do oddawania rodzinie lub znajomym nawet najmniejszych pożyczonych kwot, nie kupowania „na zeszyt” oraz nie zadłużania się ponad miarę. Dzień ten będzie również promocją w polskim społeczeństwie postawy aktywnego i odpowiedzialnego podejścia do spłacania długów. To także punkt wyjścia do szerszej dyskusji na temat edukacji w zakresie rozsądnego zaciągania zobowiązań.

Autor amerykańskiego bloga „Debt Free Day – Debt Free Living” („Dzień bez Długów – Życie bez Długów”) postawił tezę, że Dzień bez Długów w Stanach Zjednoczonych jest niemożliwy do zrealizowania, ponieważ życie na kredyt jest dla Amerykanów codziennością. Czy podobny los spotkał polskie społeczeństwo?

Co Polacy sądzą o idei Dnia bez Długów i czy ich zdaniem taki dzień jest w Polsce możliwy do zrealizowania? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, dla polskich internautów została przygotowana krótka ankieta dzięki której dowiemy się, jak poszczególne grupy zawodowe postrzegają problem spłacania długów w polskim społeczeństwie. Wyniki ankiety zostaną opublikowane 17 listopada.

Inicjatywa Dnia bez Długów jest częścią pierwszej tego typu kampanii edukacyjnej „Nasze Długi”, nad którą patronat merytoryczny objęły najważniejsze instytucje zaangażowane w edukację rynku w zakresie finansów osobistych: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Centrum Badań Nad Zachowaniami Ekonomicznymi. Patronami medialnymi akcji są Bankier.pl, PRNws.pl oraz tygodnik Pani Domu. Pomysłodawcą oraz inicjatorem akcji jest firma KRUK S.A.

Więcej w akcja społeczna, dług
Giełdy wierzytelności skutecznym narzędziem odzyskiwania długów

Polski rynek giełd wierzytelności dopiero kształtuje się w porównaniu do rozwiniętej już w tym aspekcie Wielkiej Brytanii czy USA. Jednak w naszym kraju także powstają internetowe platformy, na których wierzyciele...

Zamknij