Pracownik ze wschodu lekiem na kryzys?

Jak podaje serwis twoja-firma.pl, coraz więcej przedsiębiorców myśli nad zatrudnieniem pracowników z Europy Wschodniej oraz z Azji. Oczekują, że dzięki takiej rekrutacji obniżą koszty pracy w zakładzie.

Jak wynika z danych resortu pracy, w ubiegłym roku w urzędach pracy zarejestrowano 156 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom – obywatelom Ukrainy, Białorusi i Rosji. Poprzez rekrutację cudzoziemców koszty kadrowe obniżają się nawet o 40 procent , co w dobie spowolnienia gospodarczego może decydować o dalszym przetrwaniu firmy na rynku – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Zatrudnienie obcokrajowca utrudnia jednak polskim przedsiębiorcom skomplikowana i długotrwała procedura formalnoprawna. Poza tym nie mają oni gwarancji, że pracownik będzie posiadał odpowiednie kompetencje.

Firmy mogą w takich sytuacjach skorzystać z profesjonalnych agencji pracy, które zajmują się rekrutacją pracowników z zagranicy.

Źródło: Rzeczpospolita

Więcej w koszty zatrudnienia, obcokrajowcy
Redukcja kosztów zatrudnienia bez redukcji etatów?

Poszukiwanie oszczędności w firmie, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego, często sprowadza się do redukcji liczby pracowników. Nie zawsze jednak jest to rozwiązanie optymalne.Podczas konferencji „Optymalizacja kosztów zatrudnienia”, która odbędzie się...

Zamknij