Zmiany w kodeksie pracy

Do PKPP Lewiatan wpłynął z resortu pracy projekt zmian do Kodeksu pracy, którego celem jest zawarcie w jednym akcie prawnym – Kodeksie pracy – problematyki dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

Konieczność tych zmian wynika między innymi z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał art. 103 k.p., na podstawie którego zostało wydane rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji, za niezgodny z Konstytucją.

Proponowane zmiany polegają na:

– przyznaniu pracownikowi prawa do skorzystania z czasu wolnego od pracy lub z dnia wolnego od pracy, jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika przypadałoby poza jego godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy;

– całościowym pokryciu kosztów związanych ze szkoleniem, np. przejazd, zakwaterowanie, materiały dydaktyczne;

– wprowadzeniu, pod pewnymi warunkami, gwarancji zatrudnienia pracownika przez określony czas po zakończeniu szkolenia;

– ograniczeniu zakresu zwrotu kosztów nauki poniesionych przez pracodawcę w przypadku jej przerwania z winy pracownika.

Projekt jest w trakcie opiniowania, w dniach 14-15 września był przedmiotem dyskusji na Radzie Rynku Pracy i Radzie Dyrektorów Personalnych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Biznes certyfikowany

Chcąc podołać bardzo dużej i silnej konkurencji, musimy sprostać wszystkim normom obowiązującym w krajach członkowskich. Ich spełnienie jest sygnałem dla zagranicznych odbiorców, że towary i usługi mają odpowiednią jakość, są...

Zamknij