Za urlop bezpłatny pracownika nie zapłacisz składek

W ostatnim okresie dość często pracodawcy, którzy przeżywają trudności finansowe i spadek popytu na swoje towary lub świadczone usługi, chcą wysyłać pracowników na urlopy bezpłatne.

„Rzeczpospolita” przypomina, iż pracodawcy, decydując się na takie rozwiązanie, muszą pamiętać, że takiego urlopu mogą udzielić tylko na wniosek pracownika (art. 174 kodeksu pracy). Urlopowany nie tylko nie otrzymuje pensji w tym czasie, ale też zmienia się jego sytuacja ubezpieczeniowa. Pracodawca jako płatnik składek musi składać za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym imienny raport ZUS RSA o okresie przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jest zobowiązany przekazywać go za każdy miesiąc przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym.

Źródło: Rzeczpospolita

Ostatnie zapytania:

  • urlop bezplatny odprowadzanie skladek do zus
Więcej w prawo pracy, składka
Przepisy prawa pracy zniechęcają pracowników do krwiodawstwa

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz....

Zamknij