NIE WYMAGAJ PODPISYWANIA LISTY OBECNOŚCI OD MENEDŻERA NA KONTRAKCIE

Kadrę kierowniczą można przyjąć na podstawie kodeksu pracy. Lepiej jednak sięgnąć po inne formy zatrudnienia. Korzystając z takiej specyficznej formy umowy cywilnoprawnej, jaką może być kontrakt menedżerski, należy pamiętać, aby precyzyjne ustalić jego treść.

Ważne, aby już przy zawieraniu takiego kontraktu zdecydować, jaki ma mieć charakter stosunek prawny powstający na jego podstawie, tj. czy będzie miał charakter cywilnoprawny czy będzie to jednak stosunek pracy.Dzięki temu uniknie się w przyszłości ewentualnego sporu sądowego.

Wielu menedżerów po odejściu z firmy występuje bowiem z roszczeniem o uznanie pracowniczego charakteru ich zatrudnienia, a w konsekwencji przede wszystkim o wypłatę wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Jak łatwo zauważyć, kontrakt menedżerski jest w swym charakterze odmienny od umowy o pracę. Odróżnia go bowiem m.in. autonomia woli stron w kształtowaniu treści kontraktu. Oznacza to, że strony zawierają różne postanowienia w umowie dotyczące np. urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego, nie są ograniczone przez przepisy kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

Nie ma też podporządkowania menedżera poleceniom właściciela przedsiębiorstwa w zakresie działań, które ma menedżer wykonywać na mocy kontraktu. Ze względu na specyfikę zadań, które wykonuje menedżer, jego wynagrodzenie może być całkowicie uzależnione od przyjętych w umowie wskaźników. O wysokości jego pensji mogą zatem decydować wielkość zysku, obrotów, wskaźniki zysków i sprzedaży, tempo i jakość dokonywanych zmian restrukturyzacyjnych. Zagwarantowanie pewnej minimalnej stawki w wynagrodzeniu menedżera wydaje się zasadne, chociaż nie jest konieczne. Kontrakt menedżerski jest umową starannego działania, a nie rezultatu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony uzależniły wynagrodzenie lub przedłużenie kontraktu od osiągnięcia konkretnego rezultatu.

Źródło: Rzeczpospolita

Ostatnie zapytania:

  • gabinet kosmetyczny kontrakt z nf
  • kontrak menedżerski a lista obecności
  • kontrakt a lista obecności
  • kontrakt menadzerski a podpisy na liscie obecnosci
  • Lista obecnosci kontrakt
Więcej w kontrakt menedżerski, menedżer
Letnia Akademia Menedżera

Zapraszamy Państwa na Letnią Akademię Menedżera, która skierowana jest do menedżerów oraz osób chcących rozwinąć i udoskonalić swój warsztat umiejętności.Przedsięwzięcie jest skierowane dla osób, które chcą: W praktyce doświadczyć swoich...

Zamknij