W TYM ROKU O 20 ZŁ WZROŚNIE ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje obecnie osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Musi się on legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z konkretnymi wskazaniami dotyczącymi jego stanu zdrowia. Świadczenie przysługuje, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 583 zł. netto miesięcznie.

Resort pracy proponuje, aby od listopada znieść to kryterium. Eksperci zgadzają się, że dobrą zmianą jest podniesienie tzw. podstawy naliczania składek na emeryturę i rentę osób otrzymujących takie świadczenie. Ma wzrosnąć z 420 zł. do minimalnej płacy (w 2009 r. – 1276 zł.). W efekcie na konta emeryckie do ZUS i OFE takich osób będzie miesięcznie trafiać prawie 250 zł., zamiast niepełna 82 zł.

– „Długie okresy bierności mogą narazić te osoby na ubóstwo na emeryturze” – mówi Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Resort pracy proponuje też, aby zrównać wysokość dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego.

Wynoszą one obecnie odpowiednio 163,15 zł. miesięcznie (od marca 173,10 zł.) i 153 zł. Zasiłek ma też rosnąć na takich samych zasadach jak dodatek, tj. co roku w marcu z waloryzacją emerytur i rent.

Ostatnie zapytania:

  • zasiłek pielęgnacyjny 2018 czy wzrośnie
  • podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego z mops
  • czy od listopada wzrosnie zasilek pielegnacyjny
  • zasiłek pielęgnacyjny podwyżka
  • podwyzka zasilku stalego 2018
  • kiedy podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego
  • zasiłek pielęgnacyjny 2018 podwyżka
  • zasiłek pielęgnacyjny 2018
  • zasiłek pielęgnacyjny 2017 podwyżka
  • kiedy wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny 153 zł
Więcej w prawo pracy, składka
FIRMY MOGĄ CZĘŚCIEJ ZWALNIAĆ DYSCYPLINARNIE

Jak podaje "Gazeta Prawna", od października 2008 roku w Polsce przybyło 282 tysięcy bezrobotnych. W czasie kryzysu firmy mogą nie tylko zwalniać podwładnych, ale także np. wysyłać ich na urlop...

Zamknij