Przedsiębiorca a pracodawca – obowiązki z zakresu szkolenia bhp

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich szkoleń. Jednym z nich jest szkolenie bhp. Jednak co w przypadku kiedy właściciel firmy zatrudnia tylko jednego pracownika, czy może wówczas sam przeszkolić go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Przedsiębiorca niebędący pracodawcą nie ma obowiązku odbycia szkolenia w dziedzinie bhp. Musi on jednak spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Natomiast, jeżeli zatrudni on pracownika, będzie jako pracodawca mógł przeszkolić pracownika w zakresie instruktażu stanowiskowego, a także instruktażu ogólnego jeśli sam wykonuje zadania służby bhp w swojej firmie. Szkolenie okresowe bhp pracowników będzie mógł prowadzić jako jeden z wykładowców, posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Przedsiębiorca z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika uzyskuje status pracodawcy. Obowiązki pracodawcy natomiast regulują przepisy prawa pracy. Jednym z nich jest odbywanie szkoleń okresowych dla pracodawców przygotowanego według ramowego programu szkolenia określonego w części IV załącznika do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku gdy pracodawca zamierza samodzielnie wykonywać zadania służby bhp przed podjęciem wykonywania tych zadań musi odbyć szkolenie. Szkolenie to powinno być przeprowadzone według ramowego programu określonego w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia szkoleniowego. Wyjątek stanową tu pracodawcy, którzy spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bhp nie muszą oni wówczas odbywać takiego szkolenia rozporządzenia szkoleniowego.

Odbycie przez pracodawcę szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp według programu zwalnia pracodawcę od obowiązku równoczesnego odbycia szkolenia okresowego dla pracodawców.

Możliwość samodzielnego prowadzania szkoleń pracowników przez pracodawcę podlega ograniczeniu, i tak w szczególności:

 • pracodawca musi poddać się wymaganemu szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • pracodawca może szkolić samodzielnie pracowników jedynie w zakresie szkolenia wstępnego stanowiskowego i ogólnego.

W sytuacji gdy jest organizatorem szkolenia okresowego nie ma przeszkód aby był jednym z wykładowców lub instruktorów, jeżeli posiada zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Podstawa prawna:

 • art. 207 § 3 Kodeksu pracy.
 • § 10 ust. 2, § 11 ust. 5, § 13 oraz § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

Źródło: Specjalista ds. bhp, www.specjalistadsbhp.pl

Kontakt:
Robert Wierzbicki e-mail: RWierzbicki@wip.pl

Ostatnie zapytania:

 • obowiazek szkolenia bhp gialalnosc gospodarcza
 • prawny obowiazek szkoleń bhp
 • pracodawca a przedsiębiorca
 • szkolenie bhp dla pracodawców
 • czy szkolenie bhp w firmie może jako pracodawca prowadzic księgowa
 • pracownik zrobił szkolenie dla kierujących pracownikami- błąd czy mozna uznać?
 • czy pracodawca może sam przeszkolić pracowników z bhp
 • pracodawca niebędący przedsiębiorcą
 • pracodawca szkolenie bhp kiedy
 • pracodawca nie musi szkolic
Więcej w bhp, obowiązki pracodawcy
Szkolenie bhp na odległość – poznaj zasady

Szkolenia bhp są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. W XXI wieku w dobie postępu technologicznego dostępnych jest wiele narzędzi komunikacyjnych, które umożliwiają przeprowadzenie takiego szkolenia na odległość. Wystarczy spełnić określone warunki....

Zamknij