BROŃ OBUSIECZNA

„Personel i zarządzanie” umieścił na swoich łamach wywiad z Ewą Sękowską-Wasilewską, specjalistą ds. rekrutacji i budowania wizerunku, współtwórcą i egzekutorem strategii employer brandingu dla Mars Polska. Na pytanie o istotę budowania wizerunku we firmie, Pani Ewa Sękowska-Wasilewska odpowiedziała: „Budowanie wizerunku firmy jest tematem, którym ostatnio zajmuje coraz więcej firm. Employer branding stał się koniecznością i będzie coraz trudniej bez niego funkcjonować na rynku pracy. W Mars Polska employer brandingiem zajmujemy się już kilkanaście lat. Budowanie wizerunku pracodawcy jest dla nas kluczowym elementem polityki firmy, w której pracownicy stanowią największą wartość naszej organizacji. Pracując nad kreowaniem wizerunku Mars Polska jako pracodawcy, skupiamy się przede wszystkim na aktywności na rynku studenckim”. Dla pani Ewy Sękowskiej-Wasilewskiej ważne jest, aby to, co firma prezentuje na zewnątrz, było spójne z tym, co rzeczywiście jest w niej realizowane. Budując przekaz dla potencjalnych pracowników należy pamiętać, że fundamentem komunikacji jest konsekwencja w realizacji składanych obietnic rekrutacyjnych. Ich niedotrzymanie lub niespójność jest bronią, która ze zdwojoną siłą może obrócić się przeciwko pracodawcy. Skuteczny i dojrzały employer branding zakłada oddziaływanie na przyszłych, ale i obecnych współpracowników firmy. Innych informacji poszukują kandydaci do pracy, a co innego będzie interesować obecnych współpracowników. Pracując nad strategią budowania wizerunku, powinniśmy zbadać potrzeby obydwu stron, zwłaszcza że nasi obecni współpracownicy są na co dzień ambasadorami firmy na zewnątrz, a poprzez swoje zaangażowanie wpływają na potencjalnych kandydatów. Duma z miejsca, w którym się pracuje, lub jej brak jest jedną z pochodnych przyczyn rotacji oraz poziomu zaangażowania wewnątrz organizacji. „Wyobraźnia i przewidywanie nadchodzących trendów decydują w dzisiejszych czasach o przewadze konkurencyjnej” – mówi współtwórca strategii employer brandingu dla Mars Polska. Obecna sytuacja na rynku pracy potwierdza tę tezę. Firmy, które zdecydowały się na inwestycje w employer branding kilka lat temu, dziś istnieją w świadomości osób szukających pracy. Firmy, którym wystarczały jedynie znane brandy, muszą obecnie przedefiniować swoje priorytety, by pozyskać najlepszych kandydatów do pracy. Ponieważ niewiele firm zajmowało się dotychczas kreowaniem wizerunku, dziś zapotrzebowanie i zainteresowanie employer brandingiem przeżywa swój renesans. „Zdefiniowanie potrzeb połączone z precyzyjnym określeniem grupy docelowej będzie skuteczną bazą dla strategii employer brandingu. W Mars Polska wykorzystujemy narzędzia służące do zarządzania talentami, programy dla przyszłych menedżerów – Leadre-ship Development Programme, Programy Rozwoju Specjalistów, Program Praktyk Letnich. Wśród aktywności zewnętrznych należy wymienić udział w targach pracy w całej Polsce, prowadzenie cyklu spotkań pod nazwą Akademia Wiedzy Praktycznej, podczas której specjaliści i menedżerowie dzielą się wiedzą ze studentami wybranych uczelni. Te i wiele innych działań komunikujemy przez stronę internetową, która pozwala na wymianę informacji z kandydatami (forum, blog), jest miejscem składania aplikacji do pracy oraz przedstawia najbardziej istotne dla kandydatów informacje o firmie” – kwituje Pani Ewa Sękowska-Wasilewska.

Ostatnie zapytania:

  • bron obusieczna
  • obusieczna
Przeczytaj poprzedni wpis:
INTERWENCJA W SPÓR

Eskalacja sporów pracowniczych stanowi zagrożenie dla biznesu. Nadwyrężany jest wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, a procesy sądowe mogą skutkować utrudnioną rekrutacją, utratą pracowników oraz kłopotami z pozyskaniem i utrzymaniem talentów....

Zamknij