LICZĄ SIĘ ZAROBKI TYLKO Z OSTATNICH LAT PRACY

ZUS wyliczy emeryturę lub rentę w oparciu o składki z kolejnych 10 lat kalendarzowych, ale wybranych tylko z ostatnich 20 lat poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub rentę. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając 1 kwietnia br. skargę konstytucyjną Haliny S, uznał takie rozwiązanie za zgodne z konstytucją. I nie jest to żart.

Wysokość naszej emerytury zależy od zarobków uzyskiwanych tylko w ostatnich 20 latach naszego zatrudnienia. Halina S. zakwestionowała to rozwiązanie. Skarżąca w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 60 lat złożyła wniosek do ZUS o przyznanie emerytury. ZUS ustalił, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury wyniósł 81,99 proc. Od tej decyzji Halina S. wniosła odwołanie, które jednak, podobnie jak późniejsza apelacja, zostało oddalone. Zgodnie z zakwestionowanym przez Halinę S. przepisem emeryturę można obliczyć na podstawie kolejnych 10 lat kalendarzowych z ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym złożono wniosek o świadczenie. Skarżąca przepracowała 27 lat, ale przez ostatnie 13 lat przed złożeniem wniosku była na utrzymaniu męża. Gdyby ZUS do obliczania emerytury przyjął kolejnych 10 lat z całego okresu ubezpieczenia, wtedy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósłby 117,06 proc, a emerytura byłaby wyższa o 222 zł miesięcznie. Zdaniem Haliny S. zaskarżony przepis naruszył zarówno jej interes prawny, jak i rzeczywisty, gdyż sądy, powołując się na niego, orzekły, że sposób obliczenia wskaźnika przez ZUS jest zgodny z obowiązującym prawem.

Ostatnie zapytania:

  • czy ostatni rok pracy liczy się do emerytury
  • jakie lata do emerytury
  • czy można naliczyć emeryturę na podstawie 10 ostatnich lat
  • jakie lata wybrać do emerytury
  • jakie lata liczą się do emerytury
  • jaki lata do emerytury
  • jak zaliczyc ostatni rok pracy do renty
  • ile ostatnich lat liczy sie do emerytury
  • czy ostatni rok pracy wlicza się do emerytury
  • czy ostatni rok liczy sie do emerytury
Przeczytaj poprzedni wpis:
UKE – strategia do 2010 r.

Spadek cen, wzmocnienie pozycji klienta, zwiększanie konkurencyjności rynku - to główne założenia strategii Urzędu Komunikacji Elektronicznej do 2010 r. Dostęp do internetu za 15 euro miesięcznie zamiast 43,5 euro, średnia...

Zamknij