Oszukują Polaków

Jak donosi portal interia.pl, norweska Państwowa Inspekcja Pracy – ATS odkryła nieprawidłowości i oszustwa popełniane przez norweskich pracodawców na szkodę polskich pracowników budowlanych. Dotyczyło to m.in. płacenia im (w przeliczeniu) po 3,5 euro za godzinę zamiast obowiązującego minimum 15 euro. Tegoroczna kontrola budów w Oslo i w rejonie stolicy Norwegii wykazała, że nadal część cudzoziemców, w tym Polacy, daje się oszukiwać przez nieuczciwych pracodawców. Przepisy norweskiego prawa pracy wyraźnie stanowią, iż cudzoziemiec zatrudniony w Norwegii ma identyczne prawa pracownicze, jak obywatel kraju. Prawa te dotyczą też minimalnych stawek zarobków. Eksperci wskazują na niski poziom wiedzy wielu Polaków na ten temat. Dzieje się tak, mimo że norweskie związki zawodowe, jak i ATS, starają się dotrzeć do naszych rodaków z odpowiednimi informacjami i to w języku polskim. Związki oraz ATS kolportują informatory, broszurki i ulotki. Inspekcja Pracy dodatkowo od lata uruchomiła specjalny telefon informacyjny w języku polskim. Jest on czynny w każdy piątek od 9.00 do 14.00 i dzięki niemu można otrzymać wyczerpujące informacje o swych prawach oraz o obowiązkach pracodawców.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Inżynier z miękkimi umiejętnościami

Na rynku pracy i w firmach doradztwa personalnego od kilku lat króluje magiczne określenie: umiejętności miękkie. Ostatnio konieczność ich znajomości "dotknęła" inżynierów. Nie wystarczy, że mają dużą wiedzę, ścisły umysł...

Zamknij