ZANIM ZAUFASZ, SPRAWDŹ

Agencje pracy tymczasowej przychodzą z pomocą przedsiębiorcom, którzy chcą zapełnić czasowe wakaty powstałe w okresie gdy pracownicy są na urlopach. Codziennie w Polsce przez firmy tego typu rekrutowanych jest około 15 tysięcy pracowników. Jednak, jak twierdzi redakcja „Gazety Olsztyńskiej”, nie każda agencja podchodzi do sprawy solidnie. Warto zatem wiedzieć, na co zwrócić uwagę podejmując współpracę z agencją. Agencje przejmują większość obowiązków pracodawcy związanych z pozyskaniem pracownika tymczasowego. W bazach danych posiadają dokumenty aplikacyjne, na podstawie których przeprowadzają wstępną rekrutację i selekcję, a następnie ustalają z pracownikiem warunki zatrudnienia i podpisują umowę. Firmy zrzeszone w Związku Agencji Pracy Tymczasowej, 90 procent pracowników zatrudniają na podstawie umowy o pracę, zapewniając im pełny pakiet ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne oraz przyznanie urlopu wypoczynkowego. Poszukiwania pracowników tymczasowych trwają na ogół do dwóch tygodni w przypadku kandydatów na niższe stanowiska. Okres ten może się wydłużyć, jeśli firma potrzebuje specjalistów. Zdaniem redakcji „Gazety Olsztyńskiej”, należy pamiętać, że w czasie kolejnych 36. miesięcy łączny okres pracy wykonywanej przez pracownika tymczasowego dla jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Do obowiązków firmy należy zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu do tego wyznaczonym oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a także nie wyposażenie miejsca pracy, brak odzieży roboczej, posiłków i napojów profilaktycznych, nie powiadomienie pracownika o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, może skończyć się nałożeniem kary grzywny na firmę, dla której pracownik tymczasowy wykonuje zadania. Jeśli pracownik zaprzestanie wykonywania pracy na rzecz przedsiębiorcy, pracodawca musi niezwłocznie zawiadomić agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach odmowy wykonywania pracy przez pracownika.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kompleksowe rozwiązania w zarządzaniu personelem

Firma KADRY POLSKIE i Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji :: NOWOCZESNE KADRY - kompleksowe rozwiązania w zarządzaniu personelem Pośrednictwo, Doradztwo personalne, Praca tymczasowa,...

Zamknij