CO WOLNO NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM

Pracownik, który skraca zwolnienie lekarskie choćby o jeden dzień naraża się na konsekwencje. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy, jeśli stwierdzono czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczność zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny. Jest ono podstawą roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych. Są to: wynagrodzenie chorobowe (przysługuje przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku kalendarzowym) i zasiłek chorobowy (od 34 dnia zwolnienia, wypłaca je ZUS). Przysługują one za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wysokość wynagrodzenia chorobowego może być ustalona w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy korzystniej niż wynika to z kodeksu pracy. Zwolnienie lekarskie jest wiążące. Jeżeli pracownik, w czasie korzystania ze zwolnienia będzie wykonywał inną pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, to straci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W konsekwencji pracownik nie otrzyma też wynagrodzenia chorobowego, ponieważ nie przysługuje ono w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie zdolności do pracy i w jego trakcie pracownik nie może podejmować czynności sprzecznych z tym celem. Musi więc przestrzegać wskazań lekarskich, np. nakazu leżenia w łóżku, zakazu wykonywania prac domowych czy pracy w gospodarstwie rolnym. Adnotacja na zwolnieniu lekarskim, że „pacjent może chodzić” nie usprawiedliwia wykonywania pracy. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską.

Ostatnie zapytania:

  • JAKIE WOLNO WYKONYWAC PRACE DOMOWE NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
  • co ci wolno na zwolnieniu lekarskim
Przeczytaj poprzedni wpis:
STAŻ? NIE, DZIĘKUJĘ. WOLĘ ZAROBIĆ

Coraz mniej osób decyduje się na staże organizowane przez powiatowy urząd pracy (PUP). Do końca sierpnia z puli 1240 miejsc PUP znalazł chętnych tylko na 870 ofert. Staże odbywają się...

Zamknij