KODEKS MOCNO BRONI NASZEJ KASY

Wynagrodzenie jest odpłatnością za wykonaną, czasem nawet niewykonaną (np. przez urlop) pracę. Prawo przewiduje szereg środków zabezpieczających pracownika przed utratą, bezprawnym obniżeniem lub nieterminową wypłatą wynagrodzenia. Na system ochrony naszych ciężko zarobionych pieniędzy składa się kilka elementów. Podstawową zasadą jest, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Jeżeli oświadczy pracodawcy, że zwalnia go z obowiązku zapłaty, to oświadczenie takie jest z mocy prawa nieważne. Tak samo wygląda sytuacja przeniesienia prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Wyjątkiem, który przewiduje kodeks pracy, jest sytuacja, kiedy pracownik np. choruje. Wtedy jego wynagrodzenie może pobrać małżonek, jeżeli uprawniony pracownik nie wyraził pracodawcy co do tego sprzeciwu. Jeżeli pracodawca nie wypłaca należności lub opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, pracownik może żądać zarówno wypłaty należnego świadczenia, jak i naprawienia szkody. Szkodą w tym przypadku może być chociażby konieczność zaciągnięcia oprocentowanej pożyczki. Podobna sytuacja występuje też, gdy zostało wypłacone wynagrodzenie za niskie. Poza odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy, w wymienionych sytuacjach, odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, ponosi ten, kto jest zobowiązany do dokonania prawidłowej wypłaty. Jeszcze inną sankcją za opóźnienie należności jest obowiązek zapłaty odsetek. Występuje on nawet jeżeli pracownik nie poniósł żadnej szkody, a nawet gdy pracodawca faktycznie nie odpowiada za to opóźnienie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
JAK WYBRAĆ AGENCJĘ DORADZTWA PERSONALNEGO

Wielu firmom zatrudnienie nowego pracownika zabiera sporo czasu, bo naprawdę niełatwo jest dziś znaleźć i pozyskać odpowiednią osobę. Sytuację dodatkowo komplikuje to, że by wyszukać najlepszych kandydatów, musimy zazwyczaj najpierw...

Zamknij