ZALICZKĘ Z PENSJI POTRĄĆ BEZ ZGODY PRACOWNIKA

Pracodawca może dokonać potrącenia zaliczki pieniężnej z wynagrodzenia pracownika, jeśli pozwala na to kwota wynagrodzenia. Możliwość potrącenia zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi z wynagrodzenia za pracę wynika z art. 87 § i pkt 3 k.p. Ujęcia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Nie jest tu potrzebna zgoda zatrudnionego. Podstawą potrącenia jest wyłącznie ten przepis, bo zaliczki pieniężne należą do tzw. potrąceń ustawowych. Pamiętać jednak trzeba o ograniczeniach i limitach ujęć. Maksymalna wartość potrącenia przy zaliczkach pieniężnych wynosi połowę wynagrodzenia pracownika, a ponadto zatrudnionemu na cały etat musi jeszcze pozostać kwota wolna od potrąceń w wysokości 707,46 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy). I co ważne, nie ma możliwości obniżania tej wartości proporcjonalnie do okresu przepracowanego w miesiącu. Proporcjonalne zmniejszanie jest dopuszczalne wyłącznie u pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 871 § 2 k.p.). Oznacza to, że potrącenia wolno dokonać tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi dotyczące maksymalnej kwoty potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ustronianka wybrała TETĘ

USTRONIANKA Sp. z o. o. wdroży oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem TETA 2000 oraz platformę Business Intelligence TETA Controlling. Ustronianka zdecydowała się na wdrożenie wszystkich sześciu modułów oprogramowania ERP TETA 2000,...

Zamknij