CZY SAMOZATRUDNIONY MOŻE PODPISAĆ UMOWĘ O PRACĘ ZE…

Zgodnie z art. 22 par. 1 k.p. cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy jest zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem i zobowiązanie go do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Oznacza to, że warunkiem niezbędnym dla zakwalifikowania takiej umowy cywilnoprawnej jako umowy o pracę jest ustalenie, czy w łączącej strony umowie przeważają cechy istotne dla umowy o pracę. W praktyce należy więc ustalić, czy mamy do czynienia z osobistym wykonywaniem pracy a pracodawca nie może wyznaczyć osoby, która zamiast pracownika wykonywałaby jego obowiązki. Ważnym elementem jest podporządkowanie pracownika, stwierdzenie czyjego praca jest wykonywana w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że osoba prowadząca własną firmę tak naprawdę jest pracownikiem, a umowa łącząca ją z firmą ma cechy właściwe umowie o pracę. Z tego też powodu istnieją podstawy do wystąpienia do sądu pracy z powództwem o ustalenie, że świadczący usługi na rzecz firmy na podstawie umowy cywilnoprawnej tak naprawdę wykonywał pracę na podstawie stosunku pracy. W postępowaniu przed sądem pracy konieczne będzie wykazanie, iż w zawartej umowie przeważały cechy właściwe umowie o pracę. Dodatkowo ważną sprawą jest fakt, że zainteresowana nie wyrażała woli zawarcia z pracodawcą umowy cywilnoprawnej.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Shell charytatywnie dla Domu Dziecka

Umiejętne inspirowanie oraz motywowanie pracowników są narzędziami przynoszącymi niewymierne korzyści. Bez wątpienia przewagą konkurencyjną firm jest posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry. Dlatego dbanie o jej rozwój poprzez nowe podejście do zarządzania...

Zamknij