ZAANGAŻOWAĆ, NIE TYLKO MOTYWOWAĆ!

Przeciętne wynagrodzenie w ciągu kilku miesięcy tego roku wzro-sto o ponad 8 procent i zapewne trend ten będzie się rozszerza! na pracowników kolejnych branż. Gotym okiem można zaobserwować także spadek zaangażowania w pracę, co jest trendem ogólnoświatowym, ale w Polsce nabiera już znamion kryzysu. Co istotne, zjawisko to dotyczy nie tylko matych i średnich firm, ale w dużym stopniu renomowanych korporacji, wielkich przedsiębiorstw, które jeszcze do niedawna mogty przebierać wśród kandydatów. Podczas naszych rozmów z zarządami i dyrektorami HR polskich firm wymieniane są takie zjawiska jak: wzrost oczekiwań placowych i rotacji niekontrolowanej, spadek wydajności świadczący o spadku motywacji, a także brak kandydatów w rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Te zjawiska stają się obecnie coraz istotniejszym problemem dla wielu renomowanych i odnoszących sukcesy firm.
Polski rynek pracy z rynku pracodawcy zmienia się obecnie w rynek pracownika. Firmy zaczynają walkę o talenty, ale także o „liniowych menedżerów”. Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że zjawiska zwiększonej rotacji i spadku zaangażowania pracowników w dużym stopniu dotyczą firm o wysokich standardach dziatania. Zwykle oferują one pracownikom nie tylko godziwe i wyższe niż przeciętne wynagrodzenia, ale także opiekę socjalną i rozbudowane pakiety motywacyjne. Co może więc ich zniechęcać i sktaniać ich do decyzji o zmianie? Monotonia pracy, ograniczone możliwości rozwoju, relatywnie dtugi czas pracy w tej samej firmie i slaby kontakt kierowników liniowych z pracownikami. Ci zaczynają się domagać nie tylko lepszych warunków finansowych, ale także partnerskiego traktowania i indywidualnego podejścia. Nie należy się spodziewać, że to szybko mienie. Jest to staty trend, który będzie się pogtębiat, choć sam proces zapewne po jakimś czasie straci nieco impet i nie będzie przebiega! tak gwattownie jak obecnie. Pora jednak otworzyć oczy i przestać mówić „przeczekamy ten czas”, bo jest to strategia strusia, która może się okazać bardzo szkodliwa. Menedżerowie HR zauważają bardzo wyraźnie zarówno samo zjawisko, jak i problemy z nim związane. Często jednak zarząd catej firmy próbuje ten trend bagatelizować i nie przykłada do niego odpowiednio dużej wagi. Tymczasem odpowiedzią na tak gwałtowne zmiany powinny być decyzje na poziomie zarządu firmy dotyczące nie tylko doraźnych działań (dodatkowych rekrutacji, podwyżek dla wybranych grup pracowników), ale zmiany wprowadzone w strategii i zarządzaniu w catej firmie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
I CO Z TĄ… PŁACĄ

Pensje w Polsce rosną - choć daleko nam do stawek europejskich. W maju nasze zarobki były statystycznie o 9 proc. wyższe niż rok temu. Jednak około 3 proc. zatrudnionych pobiera...

Zamknij