TRENER I WYKŁADOWCA MOGĄ ZAPŁACIĆ PODATEK OD ŚRODKÓW…

Nie ma pewności co do tego, czy wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia współfinansowane przez UE w ramach programów pomocowych na lata 2007 – 2013 będą korzystały ze zwolnienia podatkowego. W kontrowersyjnej urzędowej interpretacji z 30 sierpnia 2006 r. minister finansów uznał, iż pomoc, jaką otrzymują beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, pochodzi ze „środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych”. Stąd pomoc ta nie korzysta ze zwolnień z podatku dochodowego przewidzianych dla środków bezzwrotnej pomocy UE. Również w części finansowanej z budżetu państwa otrzymane środki nie są wolne od podatku, ponieważ nie są dotacją w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Choć stanowisko MF poddawano krytyce jako restrykcyjne i oderwane od intencji ustawodawcy, praktyka administracji skarbowej poszła jego śladem. Problem ten mogłaby rozwiązać odpowiednia interpretacja analizowanego przez gazetę przepisu. Niezależnie od kwalifikacji środków unijnych według ustawy o finansach publicznych, ostatecznym źródłem środków pomocowych jest przecież (w odpowiedniej części) budżet UE. W ten sposób spełnione jest kryterium pochodzenia dochodu, co uzasadnia zastosowanie zwolnienia.

Przeczytaj poprzedni wpis:
DUŻO PRACY, MAŁO CHĘTNYCH

Pracodawcy prześcigają się w pomysłach, jak przyciągnąć fachowców W Powiatowym Urzędzie Pracy czeka na nich blisko pięć tysięcy ofert pracy. Potencjalni pracownicy narzekają jednak na zbyt niskie zarobki. Takiego wysypu...

Zamknij